Ulla Edin-Selin 1920-2006
Ulla Margareta Edin-Selin, läkare och autodidakt keramiker, född i Stockholm den 19 maj 1920. Dotter till Harald Edin och Ulla Ribbing. Ulla arbetade främst som läkare och utbildade sig på olika skolor i Stockholm under perioden 1940-1950, därefter arbetade hon på flera sjukhus i Stockholmsregionen fram till 1952. Under åren 1952-53 var hon anställd vid Sabbatsbergs Sjukhus men placerad på svenska sjukhuset i Korea. Vid hemkomsten till Sverige 1953 gifter hon sig med Bengt Selin och perioden 1961-65 arbetar hon på Stockholms Stads Pensionärshem.
Efter sin tid inom vården så öppnar hon egen keramikverkstad i Bromma 1965. Där tillverkade hon bruks- och prydnadsföremål i stengods, det kunde vara allt från figurer, skålar, kannor, koppar, krukor och vaser m.m. Hon deltog vid flera utställningar och finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm. Ulla avled i Bromma den 25 juli 2006. Hennes föremål signerades "UE".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012