Ursula Printz 1920-1993

Ursula Printz Mogensen, född i Tyskland 1920 och dotter till violinisten Georg Printz och pianisten Anna Printz. Ursulas mor var judinna och i samband med oroligheterna i Tyskland under 1930-talets senare del, väljer de att fly till Sverige.

1939 erbjöds Ursula praktikplats hos Wilhelm Kåge på Gustavsbergs Porslinsfabrik och en tid senare anställs hon som fajansmålare på måleriavdelningen. Hon visade sig ha mycket goda kunskaper och redan 1942 avancerade hon till föreståndare för avdelningen.
Under sin tid vid Gustavsberg målade hon fajansföremål och skapade dessutom en serie figurer. Hon fick bl.a. Svenska Slöjdföreningens pris för sitt figurinpar i folkdräkt. Den musikaliska ådra hon ärvt från sina föräldrar förvaltades genom en plats i Gustavsbergs egen orkester.
När 1950-talet stod för dörren ändrades klimatet i G-studion. Stig Lindbergs entré som ledare gjorde att Ursula fick svårt att hävda sig. Trots övertalningsförsök valde hon att lämna fabriken 1951 för anställning på Den Kungliga Porslinsfabriken i Köpenhamn. Där skapar hon unikt gods under två år och träffar dessutom sin blivande make Jörgen Mogensen.
1953 lämnar Ursula Den Kungliga Porslinsfabriken och året efter startar hon egen verksamhet i Holte. 1967 slutar även Jörgen på porslinsfabriken och ansluter till sin hustru. Verkstaden i Holte drivs därefter gemensamt under många år. Det sista spåret efter Ursula är hennes deltagande vid en utställning på Konstindustrimuseet i Köpenhamn 1977. Hon avled 1993.
Föremålen från Gustavsberg är signerade "UP", "Printz", "Ursula" eller "Gul studiohand" + hennes målarsignatur, en orm. På vissa föremål kan studiohanden ha annan färg beroende på underlagets färg. Vid Royal Copenhagen signerades föremålen "Ursula P", ofta tillsammans med årtal, och vid den egna verkstaden använde hon oftast "Ursula".
Exempel på signaturer

     
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012