Utterbergs Lerkärlsfabrik 1892-1966

Historien börjar 1886 i samband med att gesällen, senare kruk- och kakelugnsmakaremästare Per Martin Utterberg (1865-1943), flyttar till Mariefred. Där tar han 1892 över Jöns Svenssons verkstad och startar egen tillverkning av Kakelugnar under namnet Utterbergs Lerkärlsfabrik.

Verksamheten drevs hela tiden som familjeföretag, men de hade även en del anställda, som mest 12 personer. Från år 1900 tillverkades även blomkrukor i stor mängd som till största del skeppades till Handelsträdgårdar i Stockholm. De tillverkade även lergodsföremål som exempelvis kannor, spilkumar, sejdlar, vaser, skålar, burkar, stora och små fat samt andra prydnadsföremål.
1943 tog sonen Ragnar Utterberg (1897-1970), gift 1920 med Maria Kristina (1900-1995) över verksamheten. Han fortsatte tillverkningen av nytto- och prydnadskeramik med hjälp av familjemedlemmarna Fritz, som f.ö. vare en god Schackspelare, Johan och Rudolf Utterberg.
Bland de anställda kan nämnas Valdemar Svensson, Henrik Tomasson och Konrad Jarl. 1966 läggs tillverkningen ner och året efter säljs rörelsen till Bror Börsum. Godset signerades "Utterberg" eller bara "RU".

Källa: Eva Wockatz och Sörmlands Museum

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012