Viktor Westberg 1869-1946
Viktor Valfrid Westberg, keramiker och modellör, föddes i Uppsala den 24 augusti 1869 som barn nummer tre av fyra till muraregesällen Johan Westberg och hans hustru Johanna Maria Lindberg. Viktor som var döv, fick sin utbildning på Manillaskolan i Stockholm under åren 1881-89, f.ö. samtidigt som Ruben Rising. Därefter och fram till 1900-talets början flyttade han runt i södra Sverige och bodde i bl.a. Kalmar, Karlskrona och Östra Fågelvik. Det var sannolikt under denna period och i de nämnda städernas kakelfabriker som Viktor fick sin praktik och utbildade sig till modellör.

År 1900 är han bosatt hos sina föräldrar på Eriksdal i Uppsala och 1908 anställs han som modellör på St: Eriks Lervarufabriker. Samma år 1908, träder han in som en av de första medlemmarna i det då nybildade Uppsala Läns Dövas Förening. Vid St: Erik formgav Viktor bl.a. en Elefant. Elefanten gjordes i två storlekar och i tre olika färgnyanser, vit/beige, grön och blå och fanns med i St: Eriks modellprogram under åren 1933-37.
1937 lämnade Viktor St: Erik och gick i pension. Ett år senare, 1938, firade fabriken sitt 30-årsjubileum för keramikproduktion på Hantverksföreningen i Uppsala. Disponent Sjöstedt hade då samlat fabrikens 18 mest trofasta arbetare och utdelade till dem en personlig minnestallrik formgiven av Greta Runeborg och dekorerad av K.J. Franzén.
I Uppsala läns dövas förening var han revisor, styrelseledamot och kassör under olika perioder från 1909 till 1929. Han ingick även i Dövas förenings nybildade byggnadskommitte år 1928. Samma år köpte föreningen en tomt på Timmermansgatan 1 och Viktor var med då den nya byggnaden invigdes år 1929. Viktor Westberg avled i Uppsala den 8 september 1946. Begravningsakten hölls i Uppsala ålderdoms och sjukhems kapell torsdagen den 12 sept och han begravdes därefter på Uppsala kyrkogård. Kransarna vid båren var från direktör Jonas Björk vid St: Eriks Lervarufabriker och från Uppsala läns dövas förening.

Minnestallriken utdelad 1937 Styrelsen för Uppsala Läns Dövas Förening 1913. Viktor sittande längst till vänster. Viktor Westbergs dödsannons

Dokumentation: Birgit Burman

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012