Anton Vogel 1859-1935
Anton Josef Vogel, konstmålare och affärsman, född i Tyskland den 11 maj 1859 och från 1898 gift med Anna Walburga Masur Eggendorfer. Anton kom till Sverige som lärare i porslinsmålning 1883 och var anställd som både lärare och dekoratör på Rörstrands Porslinsfabrik under åren 1883-88. Därefter arbetade han under en kort period som porslinsmålare i egen ateljé på Drottninggatan i Stockholm. Från 1889 till ca 1935 var Anton delägare i Firma "Stockholms Glasmålnings- och Konstglasmästerianstallt Neumann & Vogel" på Malmskillnadsgatan, senare Barnhusgatan. De utförde en rad glasmålningar till fastigheter och framförallt kyrkor runt om i landet. De anställda vid glasmåleriet var i huvudsak utlänningar. Anton Vogel avlider i Stockholm den 11 februari 1935. Ingen känd signatur.

Adolf Neumann 1849-1938
Adolf Neumann, porslinsmålare född i Pschowitz Tjeckien den 16 maj 1849, anställdes på Rörstrand kring 1870. Neumann som även bodde på Rörstrand, var en mycket uppskattad konstnär och hans uppdrag var att måla kakelplattor, porslinstavlor, vaser, urnor, skålar och fat. På Rörstrand hade han också ett nära samarbete med mönsterritaren Erik Hugo Tryggelin och modellören Thure Öberg. När Rörstrand 1874 startar driften vid sitt dotterbolag Arabia, reser flera av Rörstrands konstnärer över till Finland för att bidra med sitt kunnande, så även Neumann. Något år senare återvänder han till Sverige och fortsätter sitt arbete vid Rörstrand fram till 1888. Ett år senare 1889, bildar han firma "Stockholms Glasmålnings- och Konstglasmästerianstallt Neumann & Vogel" tillsammans med Anton Vogel, med ateljé och kontor på Malmskillnadsgatan, senare Barnhusgatan. De driver firman gemensamt fram till början av 1930-talet då all verksamhet upphör. Neumann avlider i Stockholm den 31 augusti 1938. Hans föremål från Rörstrand var signerade "A Neumann".
Fotnot
Stockholms Glasmålnings- och Konstglasmästerianstallt Neumann & Vogel förkortades senare till Stockholms Glasmåleri Neumann & Vogel.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012