William Zadig 1884-1952
William Ferdinand Zadig, skulptör och keramiker, född i Malmö den 21 juli 1884, son till fabrikör Philip Zadig och Emma Heckscher, då bosatta i Danmark. Zadig fick sin utbildning vid Skånska Cementgjuteriets ateljéer och Tekniska Yrkesskolan i Malmö 1901, därefter en kort period vid Konstslöjdsmuseets Skola i Berlin innan han avslutar vid Konstakademien perioden 1902-08. 1908 reser han vidare till Paris där han fortsätter sin utbildning och även arbetar som lärare vid Ecole Modern. Han deltog vid flera utställningar i Paris salonger och hade sin första separatutställning på Malmö Museum 1911. Hösten 1912 flyttar han till Brasilien.

I Sao Paulo Brasilien arbetade Zadig som professor på Lyceu De Artes E Officios och gjorde också flera uppmärksammade skulpturer, bl.a. Kristus och de 12 Apostlarna för kyrkan Consolacâo samt det 10 meter höga monumentet över nationalskalden. Arbetet med Olavo Bilacmonumentet slutfördes i Malmö och gjöts hos August E Jensen i Köpenhamn 1920 för att därefter skeppas till Brasilien. 1916 under sin tid i Brasilien, gifter han sig också med Maria da Gloria Capote Valente.
1921 bosätter sig paret i Paris och där föds också sonen Jacques som senare kom att bli en mycket uppskattad konstnär. Även om William Zadig är bosatt i Paris, befinner han sig ofta i Malmö där han driver en konstskola tillsammans med sin keramikverkstad "Malmö Keramik". Där arbetar han endast med mindre föremål som exempelvis byster och andra figurer. Bland de anställda vid Malmö Keramik kan nämnas Hugo och Fred Säfström.
Han skiljer sig också från sin Brasilianska hustru och gifter om sig med svenskan Ella Berns Nordström, ett äktenskap som bara varar i tre år. William Zadig finns representerad på Malmö Museum, Galleri Rolf De Maré i Paris, de Kungliga Slotten i bl.a. Bryssel och Oslo, Trelleborgs Kommun samt i privata samlingar. Han avled i Malmö den 25 april 1952. Föremålen signerades "W.Zadig"
Exempel på signatur

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012