Willy Wesselý
Willy Wesselý arbetade som mönstertecknare och dekorritare på Gefle Porslinsfabrik under åren 1919-1924. Under sin tid i Gävle skapade han bl.a. dekorerna Viol 1920, Amorin 1923, Japan 1923, Tokio 1923 och Pagod 1927. Den sistnämnda, Pagod, skapades delvis ur dekoren Tokyo ritad av Wessely 1923, men kom inte i produktion förrän 1927, tre år efter att Willy lämnat fabriken. Det hushållsporslin som bär Willys mönster och dekorer är i de flesta fall bara fabriksstämplade medan de vaser han dekorerade nästan alltid bär signaturen "Welý" tillsammans med årtal. 
När det gäller personen Willy Wesselý har det visat sig näst intill omöjligt att hitta information. När han föddes, när han dog och vad som hände efter tiden i Gävle. Under efterforskningsarbetet har dock en teori vuxit fram.
Sign 1922
Sign 1923
Sign 1924
Namnet Wesselý (med apostrof över Y) pekar på att han är av judiskt ursprung och född i Böhmen. Han bör vara född någon gång kring 1880-1890 och kom till Sverige efter första världskrigets slut och i samband med Österrike/Ungerns sammanbrott.
Trots att det inte går att bekräfta, så tyder mycket på att han lämnade Sverige 1924 och återvände till Böhmen och det land som nu kallades Tjeckoslovakien. Sedan kom andra världskriget och allt vad det innebar för den judiska befolkningen. Mycket pekar på att Willy slutade sina dagar under denna tid.

Exempel på dekorer av Willy Wesselý

Samtliga bilder: Länsmuseet i Gävleborg.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012