Nils Gunnar Zander 1944-
Nils Gunnar Zander f. 1944 i Stockholm, utbildad vid Konstfack i Stockholm 1964-68. Öppnar egen Ateljé 1971 där han tillverkade skulpturer och väggdekorationer, ofta oglaserade. Han arbetade först med keramik men övergick senare till måleri. Från 1990 arbetar han även i Melbourne, Australien. Han har haft flera utställningar, bl.a. på Galleri Dr Glas Stockholm, Galleri Wallner Malmö, Galleri Engström Stockholm m.fl. Dessutom på Irland, Japan, Kina, Danmark och Australien.
Han finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm samt flera andra Svenska Museer och Konsthallar, dessutom på Darwins Konstmuseum i Australien. Han signerar sin keramik "N.G. Zander", "Nils Gunnar Zander" eller "N-gz".
Exempel på signatur av Nils Gunnar Zander

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012