Tage Zickerman 1860-1950
Karl Johan Henrik Tage Zickerman, arkitekt, möbeldesigner, keramiker och skulptör, född i Skövde den 15 februari 1860, son till apotekare Carl Peter Zickerman och Hedvig Malmgren. 1890 reste Tage till Paris för studier och för att försörja sig arbetade han som medhjälpare åt bildhuggare Per Hasselberg.
Vas av Zickerman
Efter Hasselbergs död 1895 övertog Christian Eriksson de arbeten som Hasselberg inte hunnit avsluta, bl.a. skulpturen "Snöklockan" för Pontus Furstenbergs räkning. Tage stannade kvar i ateljén som medhjälpare, men var enligt Christian Eriksson på tok för omständig och långsam. När Tage sedan valde att stanna hemma från arbetet under en hel månad på grund av "ont i ögonen", ombads han att inte komma tillbaka till ateljén.
1903 återvänder Taget till Sverige. Han bosätter sig i skånska Vittsjö där f.ö. redan hans syster Lilly bor. Där startar han en snickeri- och slöjdskola, samt en keramisk verkstad - Vittsjö Keramikfabrik. På samma plats öppnar samtidigt Lilly en vävskola. Förutom sitt arbete som lärare, arbetar Tage också i sin keramikverkstad. Under de inledande åren arbetar han uteslutande i fajans, men övergår senare till stengods. Några av hans föremål visades på Baltiska Utställningen i Malmö 1914. På samma utställning visade Tage också möbler han ritat för "Svensk Hemslöjd". 
Kring 1909 tar han kontakt med kollegan Karl Holmberg, drejare på Bobergs Fajansfabrik och ber honom komma till Vittsjö för ett samarbete. Holmberg lämnar Bo Fajans och ansluter till Zickerman 1910. Tillsammans tillverkar de nytto- och prydnadsgods som ex. vaser, skålar, krukor och fat. Några år senare och fram till 1924 har de så stora problem i tillverkningen att verkstaden måste läggas ner. Driften fortsätter visserligen under annat styre en kort tid därefter, men upphör snart. Tage lämnar Vittsjö och börjar istället att arbeta som formgivare på Eda Glasbruk. Han lämnar Eda 1928 och återvänder till Vittsjö, där avlider han den 15 dec 1950. Tages föremål signerades "TZ", eller "T.Zickerman".

Karl Holmberg 1873-1948
Karl Oskar Wilhelm Holmberg, keramiker och drejare, född i Stockholm den 10 december 1873. Börjar som drejare på Bobergs Fajansfabrik i Gävle i slutet på 1890-talet för att 1910 flytta till Vittsjö och slå sig samman med Tage Zickerman. Efter att verkstaden lagts ner 1924 återvänder så småningom Holmgren till Stockholm där han avlider den 15 januari 1948.
Exempel på signatur av Tage Zickerman

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012