Eddie Hammarström 1916-1993

Eddie Tord Ingvar Hammarström, i huvudsak autodidakt konstnär, föddes i Stockholm den 13 mars 1916 och var son till konstnären Oskar Bentzell. Hos fadern fick han lära sig att måla och teckna vilket senare gav honom arbete som sportillustratör hos många av landets kvälls- och veckotidningar. Under en kortare period, från 1947 till ca 1955 drev han dessutom ett krukmakeri i Älvsjö tillsammans med ingenjör Karl Bjurström. Verksamheten gick under namnet Älvsjö Krukmakeri alt. Älvsjö Keramik.
I krukmakeriet tillverkades enkla prydnadsföremål som vaser, skåla, krukor m.m. ofta dekorerade med djur- och landskapsmotiv. Till sin hjälp hade han förutom Bjurström, även konstnärerna Sigge Andersson, Erik Burton, Karin Andersson och Amie Stålkrantz.
Efter krukmakeriets nedläggning fortsatte han som konstnär och var aktiv i yrket ända fram till sin död den 12 september 1993. Han deltog vid flertalet utställningar, bl.a. på Liljevalchs, i Falun, Kristianstad och Karlstad. Dessutom i USA, Kanada, Tyskland, Finland och Danmark. 
Föremålen från krukmakeriet signerades med målad signatur "Älvsjö", medan hans målningar och illustrationer signerades med hela namnet "Eddie Hammarström".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012