Anjous Kruk- och Kakelugnsmakeri 1869-1959
Carl Anjous kruk- och Kakelugnsmakeri är sedan 1961 ett bevarat minnesmärke över den tillverkning som en gång utövades på platsen.
Carl-Eric Anjou föddes i Vimmerby 1837 och fick sin utbildning hos kakelugnsmakaremästare Hagberg i Söderköping innan han som gesäll beger sig till bl.a. Västhorja utanför Värnamo. Från Värnamo flyttar han till Göteborg och senare också till Kungälv där han arbetar hos krukmakare Rosengren. Några år senare återfinns han hos kakelugnsmästare Olsson, även denne verksam i Kungälv. Efter tiden i Kungälv arbetar han en kort tid i Alingsås innan han 1863 kommer till Skene där han övertar "Kullens Kakelugns- och Stenkärlsfabrik". Där stannar han till 1868.
Något år tidigare har Carl-Erik köpt ett äldre bostadshus i Hajom socken som han låter flytta till platsen Tåglyckan i Skene. När så huset är på plats låter han bygga en keramikverkstad i direkt anslutning till huset, allt står klart 1869. Under uppförandet av byggnaderna anländer Matilda Sjöborg till platsen och något år senare gifter hon sig med Carl-Erik.
1873 avlider Carl-Erik och verksamheten fortsätter nu under ledning av änkan Matilda. Samma år som Carl-Erik avlider anländer kakelugnsmakare Salomon Johansson till verkstaden. Änkan Matilda och Salomon gifter sig 1875 och tillsammans med Carl-Eriks son Alfred fortsätter de driften fram till 1923 då Salomon avlider. I samband med Salomons frånfälle övertas verkstaden av Alfred Anjou.
Alfred Anjou gifter sig med Augusta Larsdotter och tillsammans får de sex barn, fem döttrar och en son. När Alfred avlider 1923 tar sonen Carl-Erik över tillverkningen och fortsätter verksamheten fram till sin död 1959. Därefter finns ingen som kan eller vill överta verkstaden vilket resulterar i att verksamheten läggs ner.
I Anjous kruk- och kakelugnsmakeri tillverkades kakelugnar och traditionellt krukmakargods. 1874 tillverkades 15 kakelugnar och 24000 föremål i keramik. Från år 1900 upphörde tillverkningen av kakelugnar och därefter tillverkades endast krukmakerigods. Leran hämtades i Viskan vars bottenlera höll mycket hög kvalité. Krukmakeriet finns fortfarande kvar och ägs sedan 1961 av den lokala hembygdsföreningen.
Personer: Carl-Erik Anjou 1869-1873, Matilda Anjou och Salomon Johansson 1873-1923, Alfred Anjou 1924-1931, Carl-Erik Anjou 1931-1959. Dessutom fanns ett flertal lärlingar och gesäller vid verkstaden. Under sista åren även praktikanter som t.ex. Eva Sjögren.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012