Panama Pottery 1913-2012
Victor Axelsson, född i Arvika den 26 december 1883, reste till Sacramento i Amerika 1903 och startade där firman "Panama Pottery". Fabriken togs i drift 1913 och drevs av Viktor Axelsson tillsammans med Johan Nilsson, Carl Andersson och Anders "Andy" Andersson, samtliga bördiga från Arvika. Panama Pottery som inledningsvis var en enkel krukmakarverkstad, växte i storlek och hade snart ett 20-tal anställda, många av dem var utflyttade Arvikabor. Tillverkningen som bestod av lerfat, krukor och andra lerkärl hittade köpare i hela Amerika, till och med på Hawaii. Orderingången var så god att de ibland tvingades överlåta en del större beställningar till konkurerande företag. 
Då Victor Axelsson valde att återvända till Sverige 1928 blev Andy Andersson ensam ägare till företaget. Han drev det med stor framgång till den 17 mars 1937 då fabriken totalförstördes i en brand. Andy som lyckades få fram tillräckligt stort kapital, lät återuppbygga fabriken och fortsatte driften fram till den 18 januari 1945. Då förstördes fabriken återigen av en brand. Panama Pottery återuppbyggdes nu för andra gången, men utan Andy Andersson. Från sommaren 1945 ägdes fabriken istället av Noble och Ouweta Leonard. 

Den tidigare anställde Ramon Santos köpte fabriken 1971 och fortsatte driften till 2006, därefter och fram till 2012 hette ägaren Dave DeCamilla. När Dave DeCamilla slutade 2012 var det tänkt att Panama Pottery skulle slå igen portarna för gott, men när den f.d. departementanställde Maria Vargas fick höra detta beslutade hon sig för att köpa verksamheten. Tack vare Maria Vargas finns arvet efter Victor Axelsson och Panama Pottery kvar ännu idag.
Sedan 2012 förekommer nästan ingen tillverkning alls, företaget drivs istället som butik med försäljning av krukor, figurer och andra lerkärl. Den gamla verkstaden med formar, maskiner, verktyg och redskap finns dock bevarad och kan beskådas av den intresserade. Adressen är 4421, 24 st. Sacramento Carlifornien.
Panama Pottery i Sacramento Carlifornien 2016.

Arvika Keramik 1928-1956
Victor Axelsson som lämnar Panama Pottery i Sacramento 1928. Han återvänder till Anneborg i Långvak ca 5 km utanför Arvika där han bygger en ny keramikverkstad. Där tillverkades mest traditionellt hushållsgods, men också en hel del prydnads- och nyttoföremål. Åke Warnstad, född i Älvros Jämtland den 13 oktober 1918, började arbeta som drejare hos Axelsson 1934. Åkes huvudsakliga uppgift var att dreja filbunkar, men det blev naturligtvis också en hel del annat med tiden. 1939 kommer även Gustaf Persman till krukmakeriet. Han föddes i Arvika den 25 augusti 1908 och hade tidigare gått som lärling hos Riborg Böving, innan han på 1930-talet byggde en egen verkstad i Hurra utanför Arvika. Förutom Victor, Åke och Gustaf, arbetade även Gottfrid Karlsson och bröderna Theodor, Boris, Freddy, Walter och Tore Lomarker vid verkstaden, dessutom en krukmakare vid namn Olsson.
Den 9 december 1937 brinner den då nyrenoverade verkstaden med vidhängande lagerbyggnad ner till grunden. Fabriken återuppbyggs och Axelsson driver verksamheten vidare fram till sin död 1946. Fastigheten med tillhörande verkstad säljs på auktion och köps av Åke Warnstad som tillsammans med Gustaf Persman beslutar fortsätta driften under namnet Arvika Keramik. De tre bröderna Theodor, Boris och Tore Lomarker flyttar till Kil norr om Karlstad och öppnar eget.
Warnstad och Persman drev verksamheten tillsammans fram till 1956 då det gamla krukmakeriet läggs ner. Åke köpte Ragnar Anderssons verkstad och fortsatte ensam fram till 1979 då han gick i pension. Persman byggde också en egen verkstad som han drev fram till sin pension 1975. Både Warnstad och Persman stannade kvar i Arvika resten av sina liv. Åke avled den 26 september 2006 och Persman den 2 november 1992.
Personer: Victor Axelsson, Åke Warnstad, Gustaf Persman, Gottfrid Karlsson, bröderna Theodor, Boris och Tore Lomarker samt signaturen Olson.
Gottfrid Karlsson dekorerar skålar
Exempel på föremål och signaturer från Arvika Keramik

Skål med mönster av Åke Warnstad. Foto: Staffan Kvist
Victor Axelsson Åke Warnstad Åke Warnstad Gottfrid Karlsson Gustav Persman Gustav Persman Persman Warnstad
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012