Båtabacken Keramik 1961 - 1973
Ove Fritz Rasmussen, keramiker och skulptör, föddes i Middelfart Danmark den 11 juli 1911. I november 1947 och tillsammans med hustrun Christiane, flyttade Ove till Malmö där han erbjöds anställning som teknisk konsulent vid keramik- och porslinsföretaget Promoto AB. Där ägnade sig Ove främst åt att skapa skulpturer och figuriner. Men även om Ove var uppskattad som skulptör, ådrog han sig även missnöje för sin inställning till arbetet. Då ägaren av Promoto, Holger Lund, befann sig på affärsresor, passade Ove på att utebli från sitt arbete och ägna sig åt andra saker. 1952 kom Oves självbeviljade permissioner till ägaren Lunds kännedom. Han bad då Ove att lämna företaget och söka sig någon annanstans.

Efter sin tid på Promoto arbetade Ove som företagsledare hos nybildade Nordisk formgivning AB i Malmö. 1953 flyttade företaget till Sandhem varvid Ove med familj flyttade med. 1956 var det dags för ny flytt, denna gång till Båtabacken i Haverdalsstrand, Hallands län. Där arbetade Ove bl.a. hos Irma Yourstone och hennes firma Lerlaxen i Halmstad.
Under 1950-talet arbetade Ove även som frilans åt Söholm Keramik på Bornholm och sin forna arbetsgivare Promoto AB. Ove designade modeller i Sverige som han sedan sålde till Söholm i Danmark respektive Promoto i Malmö. Kring 1961 öppnade han egen verksamhet i Båtabacken under namnet Båtabackens keramik. Vid verkstaden tillverkades främst prydnadsföremål och skulpturer och som mest var ca 15 personer sysselsatta i produktionen. Ove hade även samarbete med Törngrens i Falkenberg då föremål därifrån med Oves signatur har påträffats. 
Ove arbetade i sin verkstad fram till sin död den 12 januari 1973, därefter och under en kortare period, drevs firman av hustrun.

Tack till Per-Gunnar Johansson för hjälp med information om Ove Rasmussen.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012