Bo Fajansfabrik 1874-1967

Bo Fajansfabrik grundades på Barkbacken i Gröneberg Gävle 1874 av Erik Boberg. När Erik avled 1876 togs verksamheten över av sonen Johan-Erik Boberg f. 1854 d.1931, som i sin tur tog hjälp av brodern August. I fabriken tillverkades konst- hushålls- och prydnadsföremål, ofta i gul fajans, men i samband med första världskriget utbrott så minskade produktionen avsevärt. När kriget var över byggdes fabriken ut och i början av 1920-talet ombildades företaget till aktiebolag, med familjen Boberg som ägare. Namnet kortades också ner till Bo Fajans. 
Tillverkningen pågick fram till den 30 juni 1967 då fabriken lades ner varvid 40 personer förlorade sitt arbete. Anledningen till nedläggningen var minskad lönsamhet, ett kärvare marknadsläge och därmed bristande orderingång. Fabrikstomt med tillhörande fastigheter tvångsinlöstes av Gävle kommun, som i sin tur under några år hyrde ut lokalerna till ägarna av Steninge Lervarufabrik. Bobergs Fajansfabrik AB likviderades sedan i december 1968.
Bo Fajansfabriks styrelse 1930
Konstnärer och formgivare
Blomberg, Stig Boberg, Johan Erik Ebeling, Allan Johnsson, Ivar Wetter, I
1900-talets mitt 1870-1890 talet 1921-1927 1930-talet Ingen uppgift
Boberg, August Brodin, Lena Fredin- Fredholm, Maud Olsen, Anna Wibom, Maggie
1870-1890 talet 1966-1967 1942-1944 Ingen uppgift 1925-1933
Boberg, Erik Burmeister, Gabriel Holmstrand, Gösta Praestgaard, Christina Wilson, Tom
1874-1876 1922-1925 1940-1950 talet 1958-1966 1961-1967
Boberg, Gösta Dahlgren, Lillie Hultström, Karl Ternell, Berit Yourstone, Irma
1920-1950 talet ca 1956-1962 Tidigt 1900-tal 1951-1957 1960-1970 ca
Boberg, Hans Dahlskog, Ewald Jancke Björk, Eva Wahlström, Gunnar -
1920-1950 talet ca 1929-1950 1925-1956 Ingen uppgift -

Bilder från Bobergs Fajansfabrik. Foto: Carl Larssons Fotografiska Ateljé AB. Bildkälla: Länsmuseet Gävleborg.
Stämplar, signaturer och föremål

Fabriksstämpel
Före 1924
Fabriksstämpel
1924 - 1967
Allan Ebeling
1921-1927
 
Allan Ebeling
1921-1927

Allan Ebeling
1921-1927
Gabriel Burmeister
1922-1925
 
Eva Jancke-Björk
1925-1956
Eva Jancke-Björk
1925-1956
Ewald Dahlskog Maggie Wibom Maggie Wibom Maggie Wibom Maud F. Fredholm Berit Ternell Lillie Dahlgren
1929-1950 1925-1933 1925-1933 1925-1933 1942-1944 1951-1957 1956-1962
Bo Fajansfabrik söker fajansmålare. Annonsen publicerad 1907.
-Annons i samband med Johan Erik Bobergs övertagande 1876

Textunderlag: Birgitta Lundblad

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012