Christer Heijl 1893-1956
Christer Karl Karlsson Heijl, keramiker och skulptör, född i Stockholm Klara den 11 maj 1893, son till Grosshandlare Josef Anders Caspar Karlsson och dennes engelskfödda hustru Kate Heÿl. Christer utbildade sig till keramikingenjör i Tyskland under första delen av 1900-talet och under sin lediga tid befann han sig vid den Kejserliga Porslinsfabriken i St. Petersburg. Det var nära att Christer stannat i St. Petersburg då han faktiskt erbjöds anställning där, men 1923 valde han istället att återvända till Stockholm. 
Christer bosätter sig på Nytorgsgatan 21 B i Stockholm och öppnar strax därefter bosättningsaffären "Gabrielhallen*" på Regeringsgatan 45 i syfte att sälja porslin och keramik. Han hade dessförinnan haft olika uppdrag för bl.a. Upsala Ekeby och Gefle Porslinsfabrik.
Christer Heijl i färd med att retuschera en form till
ett porträtthuvud föreställande Folke Bernadotte.
Under perioden med Gabrielhallen startar han också samarbete med skulptören Nils Sjögren. Denne skapade skulpturer i terrakotta som Christer sedan tillverkade i egen verkstad under namnet Christers Fajansfabrik. Fabriken var en enkel keramikverkstad på 100 m2 i Sickla strax söder om Stockholm och all försäljning från fajansfabriken sköttes från en butik på Grevturegatan 9.
Sjögrens terrakottaskulpturer som tillverkades vid fajansfabriken rönte stor uppmärksamhet då de visades på Stockholmsutställningen 1930. Förutom Nils Sjögren deltog även Carl Eldh, Cristian Eriksson, Maud von Rosen, Thorvald Alef, Tore Strindberg, Brita Nerman och Carl Elmberg i några av de arbeten som utfördes vid Fajansfabriken.
Bortsett från all uppmärksamhet på Stockholmsutställningen, så går det inte speciellt bra för Heijl. Han har svårt att hitta folk med goda kunskaper och till råga på allt så förstörs fajansfabriken i en brand 1931.
Christer säljer Gabrielhallen och lämnar huvudstaden 1940. Han flyttar istället till Töreboda där han den 28 december samma år gifter sig med Birgit Ewetz. Några månader senare går han samman med Birger Johansson och startar tillverkning under namnet "Töreboda Keramikfabrik".
Burk med trälock av Christer Heijl
1948 bygger paret Heijl en villa med tillhörande keramikverkstad i Mariestad. Christer lämnar Töreboda Keramik och startar istället det egna företaget "Christers Keramik". Tillverkningen består av nytto- och prydnadskeramik, speciellt askfat och spargrisar. Försäljningen sker sedan genom grossister runt om i hela landet. 
Under ett besök i München den 24 augusti 1956 och bara åtta år efter grundandet av Christers Keramik, avlider Christer Heijl. Efter hans död fortsätter hustrun Birgit att tillverka nytto- och prydnadsföremål, främst då nyttoföremål. All försäljning sker därefter direkt till kund via egen lokal i villan. 
Annons från Christers Fajansfabrik
Birgit tillverkade många olika saker, men hennes mest kända design är den vita Fredsduvan som kom att hamna i många hem. I slutet av 1960-talet trappar Birgit ner på verksamheten och börjar istället att arbeta på kontor. I verkstaden arbetar hon därefter bara på halvtid. I början av 1970-talet upphör all produktion och Christers Keramik läggs ner. Birgit avlider 1999.
* Efter att Christer Heijl sålt Gabrielhallen 1940 fortsatte de nya ägarna verksamheten i ytterligare 15 år. Sortimentet utökades och omfattade förutom keramik även nyttoföremål, inredningsdetaljer, kläder, skor o.s.v.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012