Carl Harry Stålhane 1920-1990

Carl Harry Ingemar Stålhane, född i Mariestad den 15 december 1920, utbildad vid Isac Grünewalds Målarskola 1943-46, därefter vid Academie Collarossi i Paris under perioden 1947-48. Han kom till Rörstrand 1939, bara 19 år gammal och blev en av de ledande konstnärerna vid fabriken. Vid 30 års ålder kom han att bli något av en mästare på Stengods och tog över som ledande konstnär efter Gunnar Nylund.
Stålhane gjorde alla typer av gods, från unika som han handsignerade själv, till ateljégodset som han blev mest känd för. Han designade också otaliga serviser och ritade mängder av dekorer. Stålhane blev Rörstrand trogen i mer än 30 år, de två sista åren även som designchef på Upsala Ekeby. Han arbetade dessutom som lärare på Konstindustriskolan i Göteborg 1963-71.
1973 slutar han vid Rörstrand och startar sitt eget företag - Designhuset i Lidköping. Stålhane har gjort flera offentliga arbeten, bl.a. en Stengodsreliefer för Commerce Trust Co i Kansas City USA och Volvo i Göteborg. Hans konst finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Museum of Moderna Art i New York m.fl. Han avlider i Lidköping den 11 april 1990. Föremålen signerades "CHS", de unika med hela namnet "CH Stålhane".
CHS CHS CH Stålhane - Unik CH Stålhane - Unik CHS CHS

Designhuset i Lidköping 1973-1988

Carl Harry Stålhane lämnar Rörstrand och startar Designhuset i Lidköping 1973. Designhuset var tänkt att fungera som experimentverkstad för olika typer av leror och glasyrer, de hade t.o.m. ett nära samarbete med Chalmers i glasyrfrågan. På Designhuset tillverkades en hel del figuriner, vanligt bruks- och nyttogods m.m, men det blev också en hel del unika saker och offentliga utsmyckningar. De ägnade sig också åt utbildning och hade presentationer kring tillverkningen. Totalt arbetade ca 10 personer vid företaget genom åren. Keramiktillverkningen läggs ner 1988 och i lokalerna startas istället Formakademins Keramikskola.
Konstnärer: Carl Harry Stålhane, Kent Ericsson, Timo Sarvimäki, Matti Sutinen och Henrik Allert.
C.H. Stålhane C.H. Stålhane C.H. Stålhane C.H. Stålhane C.H. Stålhane
Kent Ericsson Kent Ericsson Timo Sarvimäki Matti Sutinen
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012