Ego Stengods Lidköping 1966-1987

Ego Stengods i Tofta utanför Lidköping

Gösta Olofsson f. 1922, började sin karriär som säljare på Gustavsbergs Porslinsfabrik men flyttade senare till Lidköping där han under 1940 och 50-talet arbetade som säljare för Rörstrand. På Rörstrand träffar han konstnären Willi Fischer som 1948 kom till Sverige och hamnade på fabrikens gipsavdelning. Snart började de båda herrarna ägna sin fritid åt keramik och 1965 bestämde de sig för att bilda ett företag ihop. Fischer skulle stå för den konstnärliga delen, medan Olofsson skulle ta hand om försäljningen. Det enda som fattades var lokaler. 
I september 1965 besöker de Tofta utanför Lidköping, där fanns tomma lokaler efter en nedlagd mekanisk verkstad. Det visar sig vara lokaler som skulle passa herrarna utmärkt och efter många sorger och besvär lyckas de få det lån på 17.000 kr som behövdes för att köpa fastigheten. De införskaffade en brännugn och anställde ett 10-tal hemmafruar, nu var det bara att sätta igång. Det nya företaget döps till EGO & Co och produktionen består av lampfötter, ljuslyktor, vaser och djurfigurer i stengods. Fischer är både formgivare, modellör, pressare och brännare medan Olofsson sköter försäljningsavdelningen. Ibland kunde Gösta sätta på sig skyddsrocken och gå ner till verkstaden, då för att hjälpa till att pressa lera i formarna.
Willy Fischer och Gösta Olofsson vid starten av fabriken 1966
Redan efter ett år ville Fischer köpa ut Olofsson och ta över fabriken. Willy erbjöd Gösta en mindre summa pengar för dennes halva, men Gösta ansåg summan vara skamligt låg och erbjöd sig istället att köpa ut Fischer. Gösta erbjöd sig att betala samma belopp som han själv blivit erbjuden och Fischer tvingades acceptera. Därefter ändrades namnet på företaget till EGO Stengods.
Namnet EGO är taget från initialerna Elisabeth och Gösta Olofsson. Elisabeth var Göstas hustru, men hon hade inget med företaget EGO att göra. Hon arbetade som sjuksköterska. Fischer ersätts senare med konstnären Heinz Schlichting, även han från Rörstrand.
Schlitzing blir konstnärlig ledare vid företaget och tillsammans med Gösta bygger de upp EGO Stengods till det vi förknippar företaget med idag. Heinz och Gösta blev mycket goda vänner och arbetskamrater.
Ego Stengods befann sig i en lång uppförsbacke under de första 10 åren. Det var stor brist på kapital, en ugn exploderade och bekymren avlöste varandra. Det var först under andra halvan av 1970-talet som företaget blomstrade och de kunde skörda frukten av allt hårt arbete de lagt ner under de tidiga åren. Gösta Olofsson lämnar företaget 1981 och överlåter hela verksamheten till sin son Anders Olofsson. Anders fortsätter driften av Ego Stengods, delvis med utökat sortiment som t.ex. taklampor. Det fungerar bra fram till februari 1987, då registreras konkursanmälan och historien om EGO Stengods är till ända. 
Flera år tidigare 1983, hade Gösta Olofsson lämnat Lidköping och flyttat till sitt föräldrahem i Närke. Där i Åsbro norr om Askersund, renoverar han ett gammalt Hönshus och startar en lågprisbutik. En butik med blandat sortiment och där allt mellan himmel och jord kunde hittas. Butiken som passande nog gick under namnet "Hönshuset". Gösta Olofsson valde att på ålderns höst återvända till Lidköping där hans familj fanns kvar. Han avled den 2 november 2017, 95 år gammal.

Som mest var de 17 personer som arbetade vid EGO, Gösta Olofsson, Willy Fischer, Anders Olofsson, Heinz Schlichting, Oskar Hartung, Gerd Fredriksson (dotter till Oskar Hartung), Bruno Karlsson (arbetsledare), Nils Uvesten, Inga Classon, Maja Johansson, Marit och Jonny Thornell, Sven-Arne, Anna-Greta Höglund, Stellan Fogelqvist mfl.
Heinz Schlichting född den 28 september 1937, arbetade vid Rörstrand fram till 1968, därefter tillsammans med Gösta Olofsson på EGO. Från 1984 egen verkstad i Helsingborg, därefter i Årsta utanför Stockholm. Hans föremål är signerade "HS" vid EGO eller "HeinS" under egen verkstad.
Bruno Karlsson född den 21 januari 1927, egen verkstad 1951-62, arbetade därefter vid Syco 1962-63 och Rörstrand 1964-72. Perioden 1972-85 vid EGO, därefter egen verkstad i Lidköping. Hans föremål signerades "BK". Mer info.
Willy Fischer f. 1925 i Österrike, 1948-66 vid Rörstrand, därefter EGO 1966-69. Startar Fischer Stengods i Uddevalla 1969, senare i Vänersborg. Hans föremål signerades "Fischer". Mer info.

Stämplar och Signaturer
EGO EGO EGO Gösta Olofsson Bruno Karlsson Heinz Schlichting

Bruno Karlsson Gerd Fredriksson
Anders Olofsson med nyinstallerad återvinningsugn Anders och Gösta Olofsson
Företagets Logga Anna-Greta Höglund Inga Classon och Maja Johansson
Drejare i full aktivitet Bruno Karlsson

Reklamblad 1984

Prislista 1984 - Klicka för större bild

Exempel på figuriner från EGO Stengods samt del av modellprogrammet

Lågprisbutiken Hönshuset i Åsbro
Gösta Olofsson lämnade EGO Stengods 1981 och flyttade två år senare 1983, till sina hemtrakter i Närke. Där i Åsbro, 15 km norr om Askersund, köpte han en större gård. På gården fanns flera byggnader varav ett hade använts som hönshus. Han lät renovera hönshuset för att där inrätta lågprisbutiken "Hönshuset". En verksamhet han kom att driva under många år.
Lågprisbutiken "Hönshuset" belägen i synnerligen vacker miljö, inrättades i den stora byggnaden till höger.

Gösta Olofsson utanför entrén till Hönshuset samt annonser.

Textunderlag och bilder: Gösta Olofsson

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012