Elbogen Keramik Malmö 1955-1982
Elbogen Keramik i Malmö var i drift under åren 1955-82. De tillverkade främst små och medelstora figurer, reliefer samt vanligt bruks- och prydnadsgods. Företaget hade förvisso fast anställd personal, men fungerade även som praktik och utbildningsplats för många unga blivande keramiker. Många av föremålen har tillverkats och signerats av dessa elever och kan därför inte kopplas till några specifika namn. 

Några kända personer som gjort arbeten för Elbogen är Valeria Geduscheff-Törnberg och Mette Doller.
Exempel på okända signaturer: CE, CHM, Chris, CJ, EJ, EO, JE, G-B.R, GP, h, LE, MH, MM, ML, SL, UL, VR, UT m.fl.
Exempel på föremål och signaturer från Elbogen

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012