Elfstrands Kärlfabrik Sjöbo 1899-1987

Axel Gottfrid Andersson som han egentligen hette, föddes i Södra Åsum den 18 april 1868. Han gick som krukmakarlärling hos Nils Theodor Lundholm i Grimstofta strax utanför Sjöbo tillsammans med ugnsmuraren Axel Nordström. Efter att ha stannat hos Lundholm i 5 år, väljer både Andersson och Lundholm att stanna kvar som gesäller. Det fungerade inte speciellt bra. Vid flera tillfällen uppstod konflikter mellan Lundholm och de båda gesällerna. Det handlade främst om Lundholms egen person då han i egenskap av ägare besatt överklassfasoner. Dessutom drogs de med problem i tillverkningen, framförallt med ugnen som ständigt sprack och fick muras om. Efter fyra år överlåter Lundholm hela rörelsen till Nordström.
1896 gifter sig Axel Andersson med Elna Larsson, född i Blenarp den 14 februari 1870 och 1899 köper han Krukmakeriet i Grinstofta av Nordström. Under denna period byter Axel efternamn till Elfstrand och krukmakeriet blir följaktligen Elfstrands Krukmakeri, ett namn som senare ändras till Elfstrands Kärlfabrik. Tillverkningen bestod i huvudsak av hushålls- och brukskeramik, men även en del prydnadskeramik och till sin hjälp hade han hustrun Elna.
Paret Elfstrand får sitt första barn Albin Lauritz Ignatus den 9 augusti 1898. Sonen växte upp och tog av naturliga skäl snart en plats i faderns verkstad och blev med tiden en mycket skicklig krukmakare. Den 26 augusti 1902 födde Elna parets andra barn, Gustaf Albert, men pojken avlider i sjukdom redan den 10 oktober samma år, endast 6 veckor gammal. Tredje barnet, även detta en son, föds den 9 januari 1904. Han får samma namn som sin döde bror, Gustaf Albert.
Den 18 februari 1922 drabbas familjen återigen av en tragedi då parets förstfödde son Albin avlider. Han var enligt vittnen en mycket skicklig och lovande krukmakare. Kvar i verkstaden fanns därefter Axel, Edna och Albert. När sedan Axel avlider den 6 mars 1944 tar änkan Elna över kärlfabriken. Hon driver den tillsammans med sonen Albert fram till 1954 då även hon avlider. Albert som var den ende kvarvarande, fortsätter driften fram till 1979 då han går i pension. Han avlider i Grinstofta den 6 maj 1987.
Idag är det gamla krukmakeriet ett Museum. Både Axel och hans två söner Albin och Albert signerade sina föremål "AE". Vem som signerat vad är svårt att avgöra. Signaturen "NP" tillhör Nils Palmgren som arbetade hos Elfstrands under några år på 1930-talet. Palmgren grundar senare AB Ystads Keramik tillsammans med Fred Nilsson.

Axel, Albin och Albert använde samma signatur "AE". Vem som gjort vad, är svårt att avgöra. Signaturen "NP" tillhör Nils Palmgren. Han arbetade hos Elfstrands under några år på 1930-talet.

Från lera till kruka
En kort bildberättelse om en krukas tillkomst hos Elfstrands Kärlfabrik i Grinstofta, Sjöbo

Leran grävs upp ur marken... ...sedan blötläggs och kranas den.
Den kranade leran bärs sedan in till förvaringsplatsen... ...och hämtas sedan upp igen när den ska användas.
Lerklumpen delas och rensas från småsten och annat skräp... ...därefter knådas och bearbetas den.
Nu startar drejningen... ...och snart tar krukan form.
Drejningen är klar och krukan... ...ställs upp för vidare bearbetning.
Öronen sätts på plats och sedan... ...ställs krukorna upp i väntan på glacering.
Först glaceras insidan... ...sedan utsidan.
Den färdiga krukan placeras i ugnen för att brännas. Till sist putsas och dekoreras föremålen. De är nu klara att säljas !
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012