Gränsfors Blomkruksfabrik 1883-
Fabriken grundades av Jonas Norlinder 1883. Där tillverkades främst kakelugnar men även en hel del bruksföremål. 1908 köpte Carl Johan Bergström fabriken och tillsammans med sonen Kalle startar de tillverkning av bruksvaror som t.ex. blomkrukor, fat, karotter, krukor och burkar. Från början gick fabriken under namnet C.J Bergströms Lerkärlsfabrik, men namnändrades sedan till Carl Bergström & Söner. 
En bit in på 1900-talet började försäljningen att minska, detta på grund av hård konkurrens från porslinsfabrikerna. Den lugnare perioden varade till en bit in på 1930-talet, därefter fick företaget ett ordentligt lyft. De sålde blomkrukor som aldrig förr och verksamheten blev snart till en mindre industri. År 1955 övertas verksamheten av sönerna Hjalmar och Tage Bergström, de byter också namn på fabriken till "Gränsfors Blomkruksfabrik Bröderna Bergström". 2001 övertas verksamheten av Nicklas Bergström och Anna Dubeck och under deras ägande antogs namnet "Gränsfors Blomkruksfabrik". Sedan 2013 drivs verksamheten av Nicklas Bergström och Lisa Engberg. Fabriken är fortfarande i drift. 
Föremålen som tillverkas vid fabriken är stämplade GRÄNSFORS med rak eller rund stämpel. Konstnärer: Jonas Norlinder, Carl Johan Bergström, Kalle Bergström, Hjalmar Bergström, Tage Bergström, Nicklas Bergström, Anna Dubeck, Göran Engberg, Lisa Engberg, Karl Erik Wickström, Sven Nordin, Roland Sundqvist och Valter Sjödin.
Exempel på föremål från Gränsfors Blomkruksfabrik

Textunderlag och bilder: Gränsfors Blomkruksfabrik

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012