Hagaströms Keramik AB 1907-1916 / 1917-1941

Carl Johan Andersson, keramiker, kakelugnsmakare och modellör, född i Qvistofta Skåne den 21 augusti 1866. Han arbetade vid Wallåkra och Helsingborgs Stenkärlsfabriker innan han påbörjar sin resa norrut. Via Sundbybergs Kakelfabrik hamnade i 1894 Gävle där han började arbeta på Gefle Kakelfabrik. 
Han lämnar Kakelfabriken i Gävle 1907 och startar istället AB Keramik i Hagaström tillsammans med Sten Otto Nordström och Sofia Boberg.  Tillverkningen kom igång 1908 och bestod främst av prydnadssaker i lergods. Försäljningen gick dåligt vilket resulterade i stora ekonomiska problem och avstannande produktion. 1913 läggs tillverkningen ner för att nästan omedelbart uppstå under namnet Hagaström Keramik AB, fortfarande med Andersson som ägare.
Lönsamheten blev inte bättre efter namnbytet och 1916 tvingades Andersson att återigen lägga ner tillverkningen. Därefter användes lokalerna till annan verksamhet.
Carl Johan Andersson fortsätter därefter som keramiker på Upsala Ekeby, men återvänder till Hagaström 1917. Där fortsätter han att arbeta som modellör och egen företagare under namnet Hagaströms Keramik AB fram till sin död 1941. Produktionen vid AB Keramik och Hagströms Keramik AB bestod i huvudsak av prydnadssaker i lergods, medan perioden efter 1917 mest ägnades åt porträttsbyster, konstföremål, reliefer och andra uppdrag. 
Perioden 1907-1912 stämplades produktionen "AB K Hagaström" som en cirkel i godset. 1913-1916 användes rak stämpel "Hagaström", och efter 1916 gick man tillbaka till den cirkelformiga stämpeln. Carl Johan Andersson avled i Hagaström den 24 februari 1941.
1907-12 / 1917-41
1913-1916
Exempel på föremål

Fat, vas och tallrik. Foto: Christer Jonsson. Foto: Länsmuseet Gävleborg
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012