Helsingborgs Stenkärlsfabrik 1798-1922

Fabriken grundades av Greve Erik Ruuth 1798 och verksamheten lades ner 1922. Viss aktivitet fanns kvar fram till 1922, då under namnet Helsingborgs Nya Stenkärlsfabrik. Det som tillverkades bestod främst av saltglaserade krukor och krus. Leran de använde hämtades från trakterna kring Höganäs. Föremålen från fabriken stämplades "Helsingborg" i cirkel.
1799-1841 1841-1868 1870-1875 1875-1922 1875-1922
Lägg märke till att första och sista stämpeln nästan är exakt lika. Det som skiljer, är namnet Helsingborg. På den äldre stämpeln går namnet helt runt, medan den yngre lämnar lite utrymme kvar. Personer som kan nämnas är bl.a. Robert Nilsson (RN) och Alexander Hupfner (AH).
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012