Karlskrona Porslinsfabrik 1918-1968
Porslins- och kakelugnsfabrikören Georg Rickard Wiili (Wilhelm) Himer föddes i Berlin Tyskland den 5 april 1884. Som barn flyttade han till Werdau i Sachsen där fadern drev en porslinsfabrik och där fick Wilhelm sin utbildning. 1912 lämnar han Tyskland tillsammans med sin blivande hustru Gertrud Johanna Hausdorff f. 1893 och reser till Sverige. Paret bosätter sig i Lidköping och där, på Lidköpings Porslinsfabrik, får han anställning som ingenjör. 1913 gifter han sig med Gertrud och året efter föds sonen Hans Helmuth. 1914 när första världskriget bryter ut, blir Wilhelm inkallad till Tyskland, några månader senare är han dock frikallad och kan återvända till Sverige. Paret flyttar då till Västerås där han startar tillverkning av Isolatorer och fyra år senare 1918, blev familjen antagna som Svenska medborgare. I samband med det Svenska Medborgarskapet byter de namn till Rudmark.
Wilhelm Rudmark
Karlskrona Porslinsfabrik
År 1918 flyttar familjen till Karlskrona och där grundar Wilhelm Karlskrona Porslinsfabrik. Syftet med fabriken var att importera porslin från England för att sälja på den svenska marknaden. Men kriget gjorde det svårt och importen fungerade dåligt. Wilhelm beslutade därför att starta egen porslinstillverkning. Fabriken tas i drift 1918 och under inledningsåret användes bara vitt porslin som köptes in från tyska fabriker. Porslinet dekorerades sedan i Karlskrona av personal som främst hämtats från Lidköpings Porslinsfabrik. De första egentillverkade föremålen brändes först året efter, 1919.
Vid fabriken användes mönster, dekorer och former som inköpts utomlands och den kunniga delen personalen var i huvudsak hämtad från Tyskland. Av den anledningen ger de tidigaste produkterna mer intryck av att vara tillverkade i Tyskland än i Sverige. 1925 anställs Edvard Hald som konstnärlig ledare och vid den tiden hade fabriken uppnått ett aktievärde på 500.000 kr. De hade 130 anställda och produktionsvärdet hade passerat 700.000 kr.
1942 köper AB Upsala Ekeby fabriken. Styrelsen bestod därefter av ordföranden Nils Sterner, disponent Harald Lindström, direktör W. Meyer, professor Folke Wetter och doktor Ragnar Winbladh. Som disponenter utses Wilhelm Rudmark och John A. Johansson. Vicke Lindstrand får uppdraget som konstnärlig ledare och Arthur Percy som dekorritare. 1949 kom ett beslut om att bygga om fabriken för 5 miljoner kronor. Bl.a. skulle fabriken utrustas med 2 st 7 meter långa tunnelugnar. I dessa tunnelugnar kunde ett minder tåg med porslin köras in för torkning. Fabriken skulle efter ombyggnationen bli Nordens största i sitt slag. Tillstånd till ombyggnationen erhölls i maj 1949.
Det årliga produktionsvärdet hade vid denna tid passerat 2,5 miljoner kronor och aktievärdet översteg nu 600.000 kr. 1953 kom Sven-Erik Skawonius till Karlskrona, han ritade nya modeller som sedan presenterades på H55. Skawonius var därefter konstnärlig ledare för hela koncernen.
Föremål från Karlskrona Porslinsfabrik. Bildkälla: Blekinge Museum
Beslutet om Karlskrona Porslinsfabriks nedläggning kom redan i april 1967 men verksamheten pågick ändå till början av 1968. Nedläggningen berodde på höga personalkostnader och dålig lönsamhet. Antalet anställda varierade från drygt 100 som minst till över 400 när de var som flest. De tillverkade i huvudsak bruks- och restaurangporslin i fältspat och hade under sin verksamhetstid skapat 500 olika servismodeller och ca 7000 olika dekorer. Produktionstakten låg på ca 30.000 objekt per dag varav ca 20 % gick på export. Idag inrymmer lokalerna ett fint Porslinsmuseum med bl.a. Karlskronaporslin. Wilhelm Rudmark avled i Karlskrona den 17 mars 1970 och hustrun Gertrud Johanna, som under många år varit aktiv inom kvinnorörelsen i Karlskrona, avled 1974.

Som tillägg kan nämnas att Wilhelm Rudmarks son, Hans Helmuth Rudmark, född i Lidköping 1 september 1914, död i Uppsala den 2 mars 2010, grundar Tvings Porslinsfabrik i Alnaryd ett par kilometer norr om Tving 1955. I själva verket handlade det om ett porslinsmåleri då avsikten var att köpa in porslin i halvfabrikat från Tyskland som sedan dekorerades i Tving. Fabriken läggs ner redan 1957, efter bara två års drift. Föremålen från Tvings Porslinsfabrik stämplades "R S TVING", "Bareuther" och/eller "Bavaria".

Interiörbilder från porslinsfabriken i Karlskrona

Bildkälla: Blekinge Museum      

Personer vid Karlskrona Porslinsfabrik

Blomqvist, Åke Göransson, Viking Kjellin, Sigrid Percy, Arthur  Staehr-Nielsen, Eva
Ingen uppgift 1950-52 1933 1942-51 1952-1954
Cronström-R, Runa Hald, Edward Lindstrand, Vicke Petermann, Karl Thomson, Anna-Lisa
1945-68 1924-33 1935-36 1920-40 talet 1930-talet
Porslinsstämplar Karlskrona Porslinsfabrik

1918 - 1942 1962 - 1968 Eva Bladh Eva Bladh Alf Jarnestad Brita Mellander
- 1952-1958 1952-1958 1956-1969 1957-1960
Eric Linné Edward Hald Edward Hald Edward Hald Arthur Percy S.E. Skawonius
1938-1939 1925-1933 1925-1933 1925-1933 1942-1951 1933-1939

Ett stort tack till Karin Nilsson på Blekinge Museum för all information rörande Georg Rickard Wiili (Wilhelm) Rudmark

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012