Lidköpings Porslinsfabrik 1911-1943

Per Nymans Handels och Porslinsmåleri i Lidköping. Fabriken byggdes sedan ut och blev till Lidköpings Porslinsfabrik.

Per Robert Nyman, kringresande grosshandlare och direktör, född i Holmestad utanför Götene i Skaraborgs län den 6 augusti 1870, son till Carl Gustav Nyman och Matilda Sofia Sjöberg, från 1893 gift med Elin Katarina Sofia, f. Johansson i Hjo 1870. Nyman lämnade födelseorten Holmestad 1891 och reste till Göteborg. Där fick han bostad på Lilla Klädpressareganan 4 och arbete som handelsresande.
1892 beger han sig till Örebro där han i en källarlokal startar sin grossistverksamhet, en verksamhet som några år senare blir till ett porslinsmåleri under ledning av Carl Fredrik Hartung. Avsikten med porslinsmåleriet var att importera porslin i halvfabrikat från tyska Porzellan AG och Philipp Rosenthal. I Örebro skulle porslinet förses med målad dekor med hjälp av ett 10-tal anställda målarinnor och därefter säljas till bosättningsaffärer runt om i landet. Trots att Per Robert Nyman drev sin verksamhet i Örebro, var han aldrig bosatt där. Han hade istället sin bostad i Agnetorp utanför Tidaholm och därifrån skötte han också all försäljning av företagets produkter.
Hartung däremot, bodde i Örebro under den korta period företaget fungerade som porslinsmåleri och han hade också ansvaret för driften där. I de flesta fall är föremålen från porslinsmåleriet i Örebro ostämplade, men då det hände användes stämpeln "P.R. Nyman Co Örebro".
Per Robert Nyman 1870-1947
När verksamheten läggs ner och säljs 1898, flyttar både Nyman och Hartung till Lidköping. Där startar de "Per Nymans Handels och Porslinsmåleri" tillsammans med Leopold Theodor Moritz Ahlman. Förutom att vara delägare i det nya bolaget, hade Ahlman också posten som kamrer. Han lämnar bolaget 1909 och blir istället landstingsman. 
1909 beslutar sig Nyman för att med hjälp av Hartung bilda ett nytt aktiebolag för tillverkning av porslin. I februari 1910 konstitueras bolaget med ett aktiekapital om 350.000 kr och snart är byggandet i full igång. 1911 står fabriken klar för drift och produktionen vid Lidköpings Porslinsfabrik kan ta sin början. 
Ahlman 1855-1932
1912 anställs Wilhelm Rudmark som ingenjör och 1917 förvärvas den Österrikiska porslinsfabriken "Porzellansfabrik und Caolinschwemerei A.L.P." Anledningen till köpet är att införskaffa råmaterial från den Österrikiska fabrikens kaolingruvor till den Svenska fabriken. De drog också nytta av den Österrikiska fabrikens metoder och uppfinningar samt kunskapen hos de yrkesskickliga porslinsarbetarna. 
1918 går Nyman in som delägare i AB Nya Terrakotta i Göteborg, senare namnändrad till Göteborgs Keramik. 1923 går Göteborgs Keramik i konkurs och samma år säljer Per Nyman AB Lidköpings Porslinsfabrik till dåvarande chefen för Arabia Porslinsfabrik Carl Gustav Herlitz och Ernst Wehtje.
Efter konkursen i Göteborg 1923 och försäljningen av porslinsfabriken samma år, flyttar familjen Nyman till Jakob Westingsgatan 2 på Kungsholmen i Stockholm. Åren därefter är något dunkla. Nyman avlider i Alberta Canada den 8 april 1947 och gravsätts i Stockholm den 25 april samma år. Hustrun Elin Katarina Sofia avlider på Kungsholmen ett år senare, den 17 november 1948.
1929 köper Herlitz och Wehtje även Göteborgs Porslinsfabrik och därmed också Rörstrand. Fabriken i Göteborg läggs ner kort därefter och all tillverkning flyttas till den då moderna och nybyggda fabriken i Lidköping. 1935 är flytten fullbordad och Lidköpings Porslinsfabrik blir istället Rörstrand. Trots att fabriken gick under namnet Rörstrand så fortsatte de att stämpla sitt porslin "ALP Lidköping" under hela verksamhetstiden, något som förefaller naturligt med tanke på att det var Lidköping som köpte Rörstrand, inte tvärtom. Från 1943 stämplas däremot allt porslin Rörstrand.

Stämpeln som användes vid Nymans Porslinsmåleri i Lidköping 1899-1911

För att undvika förväxling kan nämnas att namnet "Lidköpings Porslinsfabrik" upphörde 1943. Den nya "Porslinsfabriken i Lidköping" startades 2007. De båda fabrikerna har ingenting med varandra att göra.
Konstnärer vid AB Lidköpings Porslinsfabrik

Adelborg, Louise Bursie, Anna Elgström, Ossian Forseth, Einar Hartung, Carl F Nerman, Einar Wedel, Stina
1920-talet 1920-1930 talet 1930-talet 1925-1927 1911-? 1910-talet 1930-45
Berg, Yngve Dahl, Oscar Eriksson, Algot Hallgren, Knut Lundgren, Tyra Nylund, Gunnar Weinberg, Gull
1930-talet 1929-1936 1912-1917 1910-1937 ca 1929-1930 1931-1959 1935-1938
Exempel på stämplar

Per Nyman Örebro 1911-1924 1925-1931 1932-1943 1940-tal
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012