B.H. Lundgren Örebro 1854-1864  -  B.H. och P.H. Lundgren Stockholm 1865-1911
Bror Hjalmar Lundgren föds den 8 februari 1826 i det lilla samhället Stora Mellösa ett par mil utanför Örebro. Hans karriär som kakelugnsmakare tar sin början i Örebro 1848, då innehavaren av f.d. Gravanders Krukmakeri, Johan Fredrik Sjögren avlider. Sjögrens änka Wilhelmin erbjuder då Bror Hjalmar Lundgren arbete som lärling i verkstaden. Lundgren som nyligen fyllt 22 år accepterar och flyttar till Gården 65 Söder där han inleder sin bana som kakelugnsmakare. Sex år senare 1854, tar änkan Forsberg med sig familjen och flyttar till Stockholm. Samma år säljs verkstaden i Örebro till B.H. Lundgren.
Lundgren fortsätter driften av Sjögrens gamla verkstad, nu under namnet B.H. Lundgren Örebro. Han minskar på tillverkningen av krukmakerigods och koncentrerar sig fortsättningsvis mest på tillverkning och sättning av kakelugnar. Han driver sin verkstad i ca 2 år och under den tiden har han lyckats skaffat både hustru och barn. 1856 lämnar han familjen och beger sig till Stockholm, avsikten är att där grunda en ny kakelfabrik. När fabriken i Stockholm står klar är det tänkt att familjen skall flytta efter. Emellertid grusas planerna, hans hustru som fortfarande är kvar i Örebro visar sig vara gravid med parets andra barn. Lundgren väljer då att flytta hem och i april 1858 återupptar han tillverkning av kakelugnar på Gården 65 Söder. Lundgrens hustru Anna Lovisa föder parets andra barn 1859.
Bror Hjalmar Lundgren
1826-1907
Vid företaget arbetar förutom han själv, fyra gesäller och två lärlingar. Driften fortsätter under namnet B.H. Lundgren Örebro och försäljningen sker i den egna butiken på samma adress. Under startmånaden april 1858 annonserar han nästan dagligen i lokalpressen för att skapa intresse för sina produkter. 1859 flyttas försäljning av kakelugnar och stenkärlsprodukter till Sergeant Åberbergs gård på Drottninggatan 41 och i mitten av 1861 ingår han kompanjonskap med Erik Larsson i Alsnäs och bildar Kakelfabriken Larsson & Lundgren.
Klicka på bilderna för att se dem i större format.   Bildkälla Örebro Stadsarkiv.

Bilderna ovan visar f.d. Sergeant Åberbergs gård på Drottninggatan 41 i Örebro, eller Gården 65 Söder som den också hette.  Det var här BH Lundgren hade sitt kakelugnsmakeri perioden 1859-1861. Fotografierna tagna ca 1890.

Den första annonsen från B.H. Lundgen publicerades i april 1858.

I februari 1861 blir Erik Larsson och kakelugnsmakare Bror Hjalmar Lundgren kompanjoner och bildar Kakelfabriken Larsson & Lundgren. Sammanslagningen sker i Larssons Kakelfabrik Alsnäs och tillverkningen koncentreras i huvudsak till kakelugnar. Viss tillverkning av blomkrukor och stengodskärl förekommer också, men i mindre omfattning än tidigare. I slutet av 1870-talet har de stor framgång med sättning av kakelugnar enligt den s.k. "Ekmanska metoden" för vilken de också erhållit intyg utfärdat av Stadsarkitekt Th. Högström i Karlstad.

P.J. Ekman i Stockholm är innehavare av ett patent som beskriver ny och bränslebesparande konstruktion av kakelugnar. Han lämnade sitt godkännande efter att Larsson & Lundgren uppsatt flera ugnar efter hans metod på Elementarläroverket för flickor i Karlstad.

1864 lämnar Lundgren Örebro, han tar med sig familjen och flyttar tillbaka till Stockholm där han 1865 grundar B.H. Lundgrens Kakelfabrik. Fabriken förläggs i kvarteret Krukmakargatan/Torkel Knutssongatan och försäljning sker från ingång St Paulsgatan 36. Även om han från 1865 är bosatt och verksam i Stockholm, är han fortfarande delägare i Örebrofabriken. Driften i Stockholm pågår fram till 1892 då företaget går i konkurs och säljs på auktion. Samma år lämnar B.H. Lundgren huvudstaden och beger sig till Västerås tillsammans med sonen Josef. Där övertar han Tidholms Kakelfabrik och fortsätter sin verksamhet. Namnet på Tidholms Kakelfabrik ändras och blir B.H. Lundgren & Co Kakelfabrik.
I februari 1893 lyckas äldste sonen Pehr Hjalmar köpa tillbaka fabriken och återuppta tillverkningen. Därefter och under en kortare tid gick fabriken under namnet Lundgrens Kakelfabrik, därefter P.H. Lundgrens Kakelfabrik. Tillverkningen bestod av, förutom kakelugnar, även blomkrukor, hushållsgods, tallrikar och annat prydnadsgods i rödlera, ofta med Majolikaglasyrer. Ottilia Adelborg var mönsterdesigner vid företaget 1896-97. 
Tisdagen den 10 Juli 1906 startar en brand i ett nybygge på Hornsgatan 49. Branden är mycket häftig och sprider sig snabbt över på Krukmakaregatan där flera byggnader är i fara och vid 16-tiden står hela kvarteret i lågor. Lundgrens Kakelfabrik på Torkel Knutssongatan drabbades också hårt och ådrog sig allvarliga skador, dessutom försvann hela fabrikens varulager i lågorna. Brandkår, Militär, Göta Garde och Fälttelegrafgrupperna anlände till platsen för att bekämpa branden och vid 5 tiden efterföljande morgon hade de lyckats få elden under kontroll. Som ett resultat av katastrofen blev ett 40-tal arbetarfamiljer husvilla.

Kakelfabriken renoverades och togs åter i drift 1907, men nu utan Per Hjalmar Lundgren som nyligen avlidit. Det blev istället PH Lundgrens Sterbhus tillsammans med de tidigare anställda som kom driva fabriken i ytterligare 4 år.
1911 är dock sagan slut och fabriken läggs ner. PH Lundgrens änka Olivia beslutar därefter att riva ugnarna och låta bygga om lokalerna. 1912 säljer hon fastigheten till AB Stockholms Kartong & Litografiska, därefter flyttar hon till Södertörns Villastad i Sköndalsbro.
P.H. Lundgrens bror Josef Conon som också arbetade vid kakelfabriken, fortsätter i branschen. 1917 startar han J.C. Lundgrens Kakelugnsmakeri på Högalidsgatan 32 i Stockholm, ett företag som han driver fram till 1923.
t.v. Annons från 1910
PH Lundgrens fabrik i Stockholm ca 1900 Stämplar B.H. och P.H. Lundgren Fat på fot stämplat B.H. Lundgren
Kakelugn från P.H. Lundgren i Stockholm c 1900

Klicka på bilderna för att se dem i större format. Foto: Valter Isander  www.isander.se
Kakelugnen stod i vägen då ett hus i Trosa skulle renoveras, den monterades ner och skrotades. Ugnen hade tidigare stått på annan ort och flyttades till Trosa av en sotare som köpte huset på 1970-talet. Några av bitarna finns kvar hos Valter Isander och kommer att bevaras.
Exempel på Kakelugnar från B.H. Lundgrens fabrik

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012