Motala Lervarufabrik ca 1921 - ca 1943
Uppgifterna kring Motala Lervarufabrik är något luddiga och det är svårt att få fram riktigt säkra uppgifter. Det finns inga dokument som exakt säger när fabriken grundades, eller när tillverkningen upphörde. Det finns heller inga uppgifter om vem som grundade fabriken, även om mistankarna kan riktas mot en viss Gustav Persson. De uppgifter som finns, berättar att Hyddmarkens Fabriksbolag köpte marken år 1919 och två år senare ägs den av Gustav Persson. 1921 finns också Motala Lervarufabrik registrerad på fastigheten med Gustav Persson som ägare.
Motala Lervarufabrik                                                                                                                Foto: Motala Musei & Hembygdsförening 
Persson lägger ner verksamheten 1922 och säljer allt till Johan Victor Medin. Medin återupptar produktionen och fortsätter driften under namnet Motala Lervarufabrik. Enligt uppgift så tillverkades endast blomkrukor vid fabriken. De såldes sedan till trädgårdsmästare och handelsträdgårdar runt om i närområdet. Fabriken var enkel och bestod av ett brännugnshus med tillhörande loft där blomkrukorna torkades, samt ett enkelt trämagasin.
1923 såldes fastigheten till Fru Greta Svensson och fabrikens nya ägare blir Svante Svensson. De fortsätter att tillverka blomkrukor och producerar ca 750 enheter varje dag. Mellan åren 1927 och 1931 byggs fabriken ut och verksamheten utökas. De bygger ett brännugnshus med plats för egen kraftstation och ytterligare ett magasin. Sortimentet blir större och i en särskild byggnad tillverkas nu också vaser, skålar, bägare, fat och amplar. Dessa fick en mörkt blå, mörkt grön, silvergrön eller rödbrun glasyr. 1931 kostade en salladskål med tillhörande fat 1,75 kr.
Fabriken drabbades troligtvis hårt under krigsåren och tillverkningen läggs ner kring 1943, orsaken tros vara konkurs. 1944 är fabriken borta och på fastigheten finns istället en oljereningsanläggning och en cykelreparationsverkstad. Byggnaden skadades svårt i en brand 1947 och och en tid senare revs den.
Det som tillverkades vid fabriken signerades aldrig, den enda märkning som förekom var en etikett. På blomkrukor kan man ibland hitta tre punkter. De sitter på kantens undersida och är placerade i form av en triangel. Under andra halvan av 1930-talet har de också hjälp av Einar Lutherkort som agerar konstnärlig ledare och formger en del föremål åt fabriken.

Ett stort tack till Johan B och Motala Musei & Hembygdsförening för information och bilden på fabriken.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012