Norrtelje Kakelfabrik 1850-1894
Matts Gustaf Edenström, född i Edebo Stockholms län den 16 mars 1807, död 28 september 1891, startar i mitten av 1840-talet ett mindre krukmakeri i Norrtälje. Verksamheten växer och med ekonomiskt stöd kunde han kring 1850 grunda Norrtelje Kakelfabrik. Tillverkningen bestod främst av kakel- och kakelugnar, men även en hel del tobaksburkar, nytto- och hushållsgods. Under början av 1870-talet var efterfrågan så stor att Edenström tvingades bygga ut fabriken. Två nya ugnar införskaffades och installerades under vintern 1873-74.
Kring 1880 överlät Edenström verksamheten till sin brorson och handelsmannen Fredrik Bergström. Något år innan Bergströms död 1891, övergick ägandet till Johan August Lundh och Anders Petter Andersson, med Lundh som huvudägare. 
1893 lämnar Lundh och alla anställda utom en företaget. A.P. Andersson står då ensam som ägare och med tanke på att endast en person valde att stanna kvar blir hans tid som ägare blir dock kort. Han har dragit på sig stora skulder och får därmed också flera fordringsägare efter sig. För att lösa sina problem beslutar han att bränna ner fabriken och på så sätt få ut de 12.750 kr som försäkringen skulle ge. Den 1 november 1894 tänder han på och några timmar senare ligger hela fabriken i ruiner. Den rådande stormen spred glödande partiklar runt om i området vilket gjorde att flera andra byggnader också var i fara, några menade att t.o.m. hela Norrtelje var i fara. Det misstänktes snart att branden var anlagd och efter stadsfogde Köhlers utdragna förhör med Andersson erkänner han sin skuld. För den anlagda branden döms han till 2 år och 6 månaders straffarbete, samt 3 års förlust av medborgerligt förtroende. Fabrikens historia var därmed till ända och några år senare 1895, såldes tomten med kvarvarande magasin och andra byggnader. Hemmansägaren Matts Ersson som upptäckte och larmade om branden erhöll en gratifikation på 6.000 kronor av Norrtelje stadsutskott.
Två tobaksburkar tillverkade vid Norrtelje Kakelfabrik. Bildkälla och foto: Upplandsmuseet.        Annons från Kakelfabriken publicerad 1860.
Personer förknippade med fabriken: M.G Edenström, Fredrik R. Bergström, Stenberg, Ahlström, K.R. Hörner, Johan August Lundh, Anders Petter Andersson, Oskar Vilhelm Sundberg.
När det gäller Norrtälje, så kan nämnas att det gjorts flera försök att starta fabriker av liknande karaktär på orten. En fabrik startades 1905 av en herre vid namn Per Albert Lindblad, men den överlevde inte ens de första 12 månaderna. Ett annat försök gjordes 1952, då hette fabriken Norrtälje Lervarufabrik. Det försöket var också misslyckat, och tillverkningen lades ner efter drygt ett år.
t.v. Den stämpel som användes vid fabriken under hela verksamhetstiden 1850-1894.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012