Nykyrka Keramik Motala ca 1965 - ca 1985

Albert Ingemar Jansson, keramiker, född i Svärdsjö den 17 augusti 1935, flyttar till Motala och får anställning vid Norrmans Keramik. I mitten av 1960-talet lämnar han Norrmans och startar istället det egna företaget Nykyrka Keramik strax utanför Motala. Tillvekningen bestod av främst bruks- nytto- och prydnadsföremål i skarpa färger, typiska för 1960 och 70-talet. Företaget överlevde i ca 20 år och lades ner på 1980-talet. Albert signerade sina föremål med en Hästsko och monogramet AJ. Han avled i Västra Ny den 27 juni 1997.
Exempel på stämplar från Nykyrka Keramik

     

                                                                     

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012