Promoto Keramik (Malmö Porslinsmåleri) 1933 - 1965

Direktör Holger Asger Lund, född i Esbjerg Danmark 1897, grundade sitt bolag Promoto i Malmö 1933. Företaget registrerades som ett AB med verksamhetsbeskrivning: “bedriva handel och ateljerörelse samt utöva fotografisk och annan i samband därmed stående verksamhet”. Det huvudsakliga syftet var att introducera Polyfoto-konceptet (via licensförsäljning) i Sverige och som en del av verksamheten öppnades också två egna Polyfotobutiker.
Under 1940 talet hade Promoto flera verksamhetsgrenar, bl.a då som importör av porslin och keramik från Tyskland, England och Danmark. Detta dekorerades sedan i Malmö, försågs med märkning Promoto och såldes sedan av handelsresande till grossister och detaljister runt om i hela landet. Det handlade främst om nytto- och prydnadsföremål som exempelvis blomkrukor, vaser, skålar, askfat och figuriner m.m. De hade även egen tillverkning av föremål i keramik, sandsten, terrakotta, lera och gips. Ove Rasmussen var konstnärlig ledare perioden 1947-52.
Hösten 1949 inleddes samarbete med Trensums Porslinsfabrik, för tillverkning av föremål i fältspatsporslin. Trensum fick i uppdrag att både tillverka och dekorera porslin åt Promoto, vilka därmed kunde skära ner på importen från Tyskland. Samarbetet fungerade bra fram till början av 1951, ett år senare gick Trensums Porslinsfabrik i konkurs. Därefter återgick Promoto till import av porslin från andra länder, under några år så var även direktör Rudolf Båghammar delägare i bolaget. AB Promoto lades ner 1965 efter att Holger Lund avlidit i sin bostad på Östra Rönneholmsvägen i Malmö.
Ang. Malmö Porslinsmåleri så är det ett antagande att de hade med Promoto att göra. Exakt likadana föremål som Trensum tillverkade åt Promoto, kan ibland hittas med stämpel "Malmö Porslinsmåleri". En tes är att Promoto använde sig av stämpeln Malmö Porslinsmåleri under en viss period eller att några dekoratörer slutade vid Promoto och öppnade eget under namnet Malmö Porslinsmåleri. Det har inte med säkerhet gått att bekräfta varesig det ena eller andra.
Exempel på stämplar och signaturer från Promoto

Stämpel Stämpel Djustämpel Etikett Signatur Malmö Porslinsmåleri

Tack till Per-Gunnar Johansson för hjälp med information om Promoto i Malmö.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012