Raus Stenkärlsfabrik 1911-

Raus Stenkärlsfabrik ca 1925

Ludvig Alfred Johnsson föddes i Höganäs 1866. Han flyttade som 18-åring till Amerika och börjar att arbeta på en lerkärlsfabrik. 1897 återvänder han till Helsingborg och en tid senare börjar han som drejare vid Helsingborgs Stenkärlsfabrik. Han stannar vid Helsingborgsfabriken i ca 10 år, därefter flyttar han till Raus utanför Helsingborg där han köper mark och bygger sig en egen fabrik.
Raus Stenkärlsfabrik grundas 1911 och efter en del inledande problem med bränningen kom tillverkningen av krukor och krus igång. Under krigsåren hade Rausfabriken problem, både försäljning och priser sjönk i snabb takt vilket i sin tur ledde till en sammankomst mellan fabrikerna i Wallåkra, Höganäs och Raus. Där kom de överens om att hålla ett visst lägstapris på sina produkter för att undvika ytterligare prissänkningar. För Johnsson hjälpte inte detta, försäljningen sjönk ytterligare och problemen hotade fabrikens existens. Arbetare efter arbetare slutade och till slut permitterades alla utom en. 
Några var villiga att köpa fabriken av Johnsson, men priset ansågs vara för högt. Knut Mellby, Hugo Anderberg och Olof Nilsson erbjöd sig att arrendera fabriken av Johnsson, men denna avböjde.

Knut Mellby, Hugo Anderberg och Olof Nilsson

1946 avlider hastigt Ludvig Johnsson och samma år såldes fabriken till de tidigare nämnda intressenterna för 35.000 kr. Deras första uppgift var att rusta upp den förfallna fabriken, men pengar saknades och krukorna var svårsålda, allt gick långsamt.
1953 avlider Knut Mellby och fabrikens fortsatta drift hänger nu på Hugo Anderberg och Olof Nilsson. I mitten av 1960-talet ljusnade det, försäljningen ökade i samma takt som människorna upptäckte hur trevligt det var att lägga in sin egen gurka och förvara den nysaltade sillen i krukor. En del besparade sig syltning, inläggning och saltning och använde krukorna som prydnadsföremål. 
Den stora perioden infinner sig på 1970-talet, då är efterfrågan större än tillgången. Fabriken går på högvarv och försäljningen är lysande. De säljer i samma takt som de producerar.
1989 tas verksamheten över av Lars Andersson och Eva Isaksson. De driver fabriken fram till 2002, då Yoshio Nakajima tar över. En intressant uppgift, är att Berndt Friberg en gång arbetade vid fabriken.
Ludvig Alfred Johnsson
Syltkruka
Exempel på stämpel
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012