Ringbergs Krukmakeri  1819-1928
Petter Ringberg föddes i Rinkaby utanför Kristianstad 1781. År 1809 flyttar han till Sölvesborg och börjar arbeta som gesäll hos Jöns Helmbergs änka i samma stad. Efter tiden hos Hemberg väljer Petter att starta eget kruk- och kakelugnsmakeri och 1819 står hans verkstad klar i Sölvesborg. Här tillverkas mest hushållsgods i lera, prydnadsföremål av det enklare slaget samt en del kakelugnar. Leran hämtades från området Barrkärr i utkanten av staden. När sedan Petter avlider 1840 övertas verkstaden av sonen G. Ringberg.

Lergök av G. Ringberg 1800-talets mitt

Även om G. Ringberg nu formellt övertagit verkstaden, så hade han inte tillräcklig kunskap att kalla sig mästare, därför arbetade han under titeln gesäll perioden 1840-1856. Efter 1856 kunde han åtnjuta titeln kruk- och kakelugnsmästare. År 1888 avlider G. Ringberg och nu blir det istället hans son August som övertar verkstaden.

Tekanna av G. Ringberg 1800-talets mitt

August är vid tiden 34 år gammal och väl inarbetad i yrket. Han driver verkstaden i samma tradition fram till sin död 1928. När August dör har tiderna förändrats, att vara krukmakare är inte längre betydelsefullt eller lönsamt. I generationen efter August finns ingen som vill ta över verkstaden, de har alla sökt sig till andra yrken och det blir slutet för det gamla krukmakeriet. Verksamheten läggs ner i samband med Augusts död 1928.
De enda personer som finns namngivna vid verkstaden är: Petter Ringberg 1819-1840, G. Ringberg 1840-1888 och August Ringberg 1888-1928.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012