Samuel Johansson 1898-1992

Den gamla krukmakarverkstaden på Övre Stortorpet i Arvika grundades kring 1870 av Johan Johansson. Han var född i Stavsnäs den 28 januari 1848 och ägnade sig främst åt att dreja blomkrukor. I krukmakeriet arbetade även sönerna Karl, född på nyårsafton 1881 och Samuel född 6 december 1898.
Samuel började sin bana som drejare hos Riborg Böving. Där fick han bl.a. lära sig att dekorera keramik, något han sedan på allvar praktiserade i sin faders verkstad. Samuel hade också planer på att resa till Amerika, men då hans mor blev sjuk och sängliggandes, valde han att stanna hemma.
1925 dör Johan Johansson varvid sönerna Karl och Samuel övertar verkstaden. De anställde Carl Johansson och hade också en del hjälp av sin bror Jacob under en period. Samuel stod för nytänkandet och det var också han som skapade alla mönster och dekorationer på keramikföremålen.
Karl som var 17 år äldre än sin bror Samuel, avlider den 9 april 1943. Samuel fortsätter då ensam i krukmakeriet. Han slutade nästan helt med bruksföremålen och övergick istället till prydnadskeramik. Nya elektriska ugnar införskaffades 1950. 
Samuel fortsätter ensam fram till 1972 då han överlämnar verkstaden till systersonen Torbjörn Eliasson. Samuel avlider på Övre Stortorpet den 10 mars 1992. Föremålen signerades "SJ" alt. "SJ Arvika"
Fortsättning på sidan om Torbjörn Eliasson
Två grötskålar tillverkade av Samuel Johansson i Arvika. Bilder: Staffan Kvist
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012