Skansen Keramik 1948-
Greta Berge och Gunilla Sylwan
Det gamla Krukmakeriet på Skansen har haft många ägare genom åren och tillverkningen har hela tiden bestått av traditionell bruks- och prydnadskeramik, oavsett ägare. Först ut var Michael Paahlen som 1948 startade AB Verkstadskeramik. 1951 överlät han krukmakeriet till Eva Sjögren, Greta Berge och Gunilla Palmstierna-Weiss som fortsatte verksamheten fram till 1955 under namnet Tre Krukor
Från 1974 var det Majvor & Peter Asshoff som drev verksamheten, då under namnet Skansens Krukmakeri & Värmdö Keramikateljé. Peter som föddes 1943 och studerade i Sverige och Tyskland, arbetade precis som Majvor på Gustavsberg innan de 1971 startade han Ingarö Keramik. Från 1976 hade de också en verkstad på Värmdö som de använde under vinterhalvåret. Paret Asshoff tillverkade tekannor, kaffe och themuggar, skålar, krukor och spilkumar. 

Krukmakeriet finns fortfarande kvar och går idag under namnet Skansens Krukmakeri - Kulturhantverk Andersson & Lilljeqvist AB och drivs av Lasse Andersson och Nina Lilljeqvist. Tillverkningen består av historiska föremål, kannor, muggar, vaser, krukor, skålar och fat m.m.

Konstnärer genom åren: Michael och Ulla Paahlen, Karl-Erik Iwar, Tore Borg, Wolfgang Hirsch, Gunilla Pamstierna-Weiss, Majvor & Peter Asshoff, Greta Berge-Beskov, Eva Sjögren, Kai Krebs, Sigvard Andersson, Lena Svensson, Christer Petersson, Lasse Andersson och Nina Lilljeqvist.
Exempel på de stämplar och signaturer som användes vid Skansens Keramik.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012