Södertälje Stenkärlsfabrik 1744-1797
1744 startar Johan Hellberg tillverkning av hushållsgods och kakelplattor under namnet Södertälje Stenkärlsfabrik. Inledningsvis går fabriken bra, men under 1770-talet får Hellberg flera stämningsansökningar mot sig då kakelugnsämbetet i Stockholm med Gottlob Lehman i spetsen anser att Hellbergs fabrik gör intrång på Stockholmsmarknaden. Gottlob menar att kakelugnsmakarna i Stockholm har ensamrätt på all tillverkning och sättning av kakelugnar i Stockholm. Denna process drabbade även Marieberg och Rörstrand men kakelugnsmakarna i Stockholm förlorade samtliga processer.
Hellberg driver fabriken ända fram till sin död 1782, då Erik Fahlström från Rörstrand tar över. Erik Fahlströms tid blir emellertid kort, han avlider 1787 bara fem år efter sitt tillträde. Samma visa blir det för nya ägaren Erik Korsberg. Han avlider 1789, endast två år efter övertagandet och hans änka driver därefter fabriken i ytterligare 8 år innan hon 1797 beslutar att lägga ner tillverkningen för gott. Epoken Södertälje Stenkärlsfabrik är därmed slut. Det enda föremål som finns bevarat från Södertälje Stenkärlsfabrik är en puddingform signerad "E.R.F", den finns idag på Nordiska Museet i Stockholm. Signaturen "E.R.F" är sannolikt Fahlströms. Det finns inga bilder på föremål eller andra noteringar om hur godset stämplades eller signerades utöver Fahlströms signatur.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012