Sölvesborgs Fajansfabrik 1773-1798
År 1772 mottogs en ansökan om tillstånd att inrätta en "Porcellaines och Faijancefabrique" i staden Silwitsborg (Syllwitsborg). Anmälan lämnades in till Kommerskollegium av Friherre Gabriel Sparre. Sparre var Major i Skånska Kavalleriregementet och hade själv deltagit i det Pommerska kriget. Efter uträttat ärende återvänder han hem och gifter sig med Helena Juliana Coyet. Paret bosätter sig sedan på Walje Gård väster om Sölvesborg. Kammarkollegium lämnade Sparres ansökan vidare till landshövdingen i Blekinge för beaktande och denne meddelade snart att han inte hade några invändningar i frågan. 
Sparres ansökan bifölls den 28 april 1773 och på tomt nr 15 i Sölvesborg kunde uppförandet av fabriken påbörjas. Det finns inga exakta uppgifter om när produktionen startade, men den första priskuranten utkom den 30 december 1775 och var undertecknad av S.J. Gadd. Exakt vem denne Gadd var har inte framkommit, men mycket tyder på att han var son i en industrifamilj och hade någon form av koppling till familjen af Trolle. Han var troligtvis också den förste verkmästaren på fabriken. 

Till fabriken ansluter Anders Halldin, som tidigare arbetade vid Mariebergs Porslinsfabrik och Pålsjö Fayencefabrik. Dessutom ansluter fajansmålare Peter Åkermark, även han från Marieberg. Vidare drejararna Elias Lundberg och Erik Falkström från Rörstrand, samt brännaren Johan Sjöberg och formare Erik Swanholm.
Tillverkningen bestod i huvudsak av syltkrukor, oljelampor, terriner och smöraskar, vaser, ljusstakar, urnor, gallerfat, skålar, sejdlar, krus och karotter m.m.
År 1776 utses Gabriel Sparre till Landshövding för Kristianstads län och några år senare börjar han tröttna på fabriken. Hans uppdrag som landshövding skall inte ha varit anledningen till att han ville lämna fabriken. Det handlade mer om att kostnader för tenn och bly har skjutit i höjden, dessutom var konkurrensen från importerat porslin mördande. Man kan i noteringar hitta information som visar att fabrikens lönsamhet år 1785 var lika med noll.
Gabriel Sparre som var änkeman efter Julianas död 1769, gifter om sig den 5 juni 1786 med änkefru Maria Moberg. Samma år utbjuds fabriken till försäljning och ett ägarbyte sker kring år 1790. Då går Sparres dotter Ulrika Lovisa Maria och hennes make Carl Axel Trolle-Wachtmeister in som ägare. 1792 säljer de i sin tur fabriken till nyinflyttade f.d. Kaptenen i Armfeltska Dalafrikåren Johan Fredrik von Zeipel. Von Zeipel som var delägare i Bredsjö Porcellains Bruk, flyttade till Sölvesborg 1792 och samma år köper han fabriken. 1793 får han myndigheternas tillstånd att driva fabriken i eget namn.
I och med Johan F. von Zeipels övertagande av fabriken sker stora förändringar vilket resulterar i att personalen skingras åt alla håll. Erik Falkström lämnar fabriken 1793 och blir krukmakare. Han finns noterad i detta yrke fram till 1818. Petter Åkermark är också noterad som krukmakare åren 1793-1808. Johan Sjöberg och Erik Swanholm försvinner 1793 och därefter finns inga spår efter dem. Gabriel Sparre avlider i Kristianstad 1804.
J.F. von Zeipel har, precis som Sparre, stora bekymmer med konkurrensen från importerat porslin. Han vänder sig till Kung.majt med hemställan om att införa importförbud av porslin och fajans från England, något som dock inte vinner något gehör hos myndigheterna. Problemen blir slutligen så stora att von Zeipel tvingas lägga ner tillverkningen. 1798 upphör fabriken att existera, von Zeipel lämnar staden och flyttar tillbaka till Bredsjö där han tillsammans med O.P.R. Rudbeck fortsätter driften av Bredsjö Porcellains Bruk fram till 1822. 
I Bredsjö ansvarar von Zeipel även för driften av hustruns ärvda Lingonbacka Pappersbruk.

Personer ursprungligen vid Sölvesborgs Fajansfabrik: Ägare Gabriel Sparre. Verkmästare S.J. Gadd. Ritare och Fajansmålare Petter Åkermark och Anders Halldin. Drejare och Krukmakare Erik Falkström och Elias Lundberg. Brännare Johan Sjöberg. Formare Erik Swanholm och Sven Appelberg, dessutom fanns 4 arbetare och 2 drängar.

Fotnot:
Johan Fredrik von Zeipel var av tysk härkomst och gift med Christina Juliana Ziervogel. Paret fick sitt första barn, sonen Carl, i Sölvesborg den 14 mars 1793, en gosse som senare skulle bli en mycket berömd och av Konungen belönad författare. Både far och son avslutade sina dagar på godset i Lingonbacka.
Gabriel Sparre 
1773-1790
Gabriel Sparre  
1773-1790
Gabriel Sparre 
1773-1790
1777 -
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012