Ferners Krukmakeri 1880-1918
Fastigheten Persbo 5:13 eller Juljuses som den tidigare hette, var en gammal bondgård vid Garpenbergsån, uppkallad efter Julius Andersson som var ägare till fastigheten perioden 1789-97. Därefter ägdes gården av sonen Anders Juljusson och från 1856 Jan Persson. I juli 1879 såldes fastigheten på offentlig auktion av dåvarande ägare Anders Johansson och i november 1880 överläts den till bröderna Anders Johan, Lars Petter och Carl Gustaf Ferner från Gävle.
Bröderna Ferner startade "Ferners kruk- och Kakelugnsfabrik" på fastigheten samma år och och drev sedan verksamheten tillsammans fram till 1891. Av någon anledning väljer då Carl Gustaf att flytta tillbaka till Gävle. Där får han istället anställning på Bo Fajans. Ett par år senare flyttade även den andra brodern Lars Petter till Åsgarn i Folkärna för att där starta ett eget krukmakeri.

Från 1894 drevs krukmakeriet av den enda kvarvarande brodern Anders Johan, han startade även ett svagdricksbryggeri på platsen med hjälp av Johan Alfred Linder från Torsåker. 1918 sålde Anders Johan fastigheten till Lars Herman Sörling som under perioden 1909-1914 varit inblandad i tillverkningen vid Nittsjö Tegelbruk. Anders Johan Ferner avled sedan i Persbo den 11 juni 1923, 81 år gammal. Lars Petter som flyttade till Åsgarn, avled kring årsskiftet 1920-21 och hans krukmakeri köptes då av E. Forsell.

L.H. Sörling & Söner Lervarufabrik 1920-1958
Två år efter köpet av Ferners Krukmakeri återupptog Sörling driften under namnet L.H. Sörling & Söner Lervarufabrik. Till sin hjälp hade han sönerna Valdemar och Martin. När Lars Herman Sörling avlider 1926 fortsätter sönerna att driva krukmakeriet, nu tillsammans med den tredje brodern Bror, som tidigare arbetat som målare i Stockholm. Bröderna Sörling fortsatte driften under många år, men när Valdemar dör 1958 var det början till slutet för det gamla krukmakeriet. Verksamheten trappades ner och när Bror dog 1961 och Martin 1962 var sagan slut. Sedan krukmakeriet lagts ner har huset byggts om i olika etapper och blev till slut ett elkraftverk.
Under bröderna Ferners period tillverkades både kakelugnar och traditionellt hushålls- nytto- och prydnadsgods, medan det hos Sörling inte finns några uppgifter om att de tillverkade kakelugnar. Där handlade det bara om hushållsgods som krukor, bunkar, fat, skålar och andra nyttoföremål.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012