Sigtuna Lervarufabrik / Steninge Lervarufabrik 1910-1980
Den första keramikverkstaden gick under namnet Sigtuna Lervarufabrik och byggdes 1910. Den grundades av gårdsägaren och trädgårdsmästaren K. Östen Schauman med hjälp av krukmakare K.A. Andersson och syftet var att tillverka blomkrukor avsedda för växthus. All tidig produktion handlade därför bara om handdrejade blomkrukor. Andersson förolyckades den 8 februari 1925 då han vid färd med sin spark på Mälarens is, gick ner i en vak och drunknade. 
I mitten av 1930-talet byggdes lervarufabriken ut och moderniserades. Med tiden kom de att bli Nordens största tillverkare av blomkrukor. Under 1950-talet utökades verksamheten med ytterligare två fabriker, en i Viggbyhom och en Vretstorp. Vid den sistnämnda tillverkades enbart blomkrukor. I Märsta byggdes en ny fabrik upp 1965 och samma år kom Paula von Freymann till företaget Hon stannade vid företaget i 5 år och hade stor betydelse genom sin stora produktion av studiogods. 
1974 byter företaget namn till Steninge Keramik AB och året efter 1975, köper Upsala Ekeby fabriken. 1980 flyttas all tillverkning till Uppsala och därmed upphör Lervarufabriken att existera.
Det förekommer uppgifter om att Steninge skulle ha köpt Bobergs fajansfabrik och övertagit den verksamheten. Detta är helt fel. Vid Bo fajansfabriks nedläggning den 30/6 1967 tvångsinlöstes tomt och fastigheter av Gävle kommun, kommunen hyrde i sin tur ut lokalerna till Steninge under några år. Bo Fajansfabrik AB likviderades i december 1968.
Steninge Keramikfabrik / Sigtuna Keramik 1932-1940
Företaget grundades av Wolfgang Thomas 1932. Wolfgang drev verksamheten fram till 1937, då företaget övertogs av Karl Birger Femling. Driften fortsätter därefter under namnet Sigtuna Keramik fram till 1940, då företaget läggs ner. I fabriken tillverkades glaserat bruks och prydnadskeramik. Konstnärer, se nedan.
Vas signerad Steninge Kerstin Johansson glaserar blomkrukor vid Steninges fabrik i Vretstorp
Personer vid Steninge Lervarufabrik/Keramikfabrik och Sigtuna Keramik

Andersson, K.A. Dahlquist, Ingalill Hallenborg, Inga Persson-Melin, Signe Slettengren-F. Gudrun
1910-1925 1967-1968 1940-1950 talet 1970-1980 talet 1934-1935
Andersson, Lena Ebeling, Allan Krahner, Anette Runeborg, Greta Triller, Ingrid
1970-talet 1930-1936 1970-talet ca 1930-talet 1920-talet
Backström, Monica Freymann, Paula von Larsson, Lisa Schauman, K Östen Wahlquist, Elsi
1960-talet ca 1965-1970 1970-talet ca 1910-1920 talet 1937

Lervarufabriken Lervarufabriken Lervarufabriken Lervarufabriken Lervarufabriken Lervarufabriken Sigtuna Keramik

Textunderlag Steninge: Birgitta Lundblad. Bilden på Steningevasen: Per-Erik Nilsson

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012