S:t Eriks Lervarufabriker 1888-1937
Fabriksbyggnaden. Foto: Henri Osti. Bildkälla: Upplandsmuseet
År 1888 grundade fabrikören C. A. Wallén företaget Upsala Nya Kakelfabrik på Blomgatan 9 en bit utanför Uppsala. Aktiekapitalet uppgick till lägst 60.000 kr och högst 200.000 kr. Ägare och styrelse bestod då av Medicine doktor Frans Anton Gustaf Bergman, kamrer Esaias Laurentius Henchen (Verkställande direktör och firmatecknare), tegelbruksägare Johan Fredrik Lindström och godsägare Per August Liljedahl. Vid första bolagsstämman som hölls i Uppsala Rådhus den 28 februari 1891, beslutades att endast välja 3 styrelseledamöter, Bergman, Henchen och Liljedahl. Dessutom beslutades att fabriken skulle byta namn till S:t Eriks Kakelfabrik. C.A. Wallén stannade som föreståndare under en period, men fortsätter sedan till Gefle Kakelfabrik där han får en ledande roll.
Annons från St Eriks Kakelfabrik 1891
Inledningsvis bestod tillverkningen av enklare kakelugnar och hushållskeramik i lergods. Produktionen var inte speciellt omfattande under de första åren, dessutom fick de problem med de anställda som redan i maj 1891 gick ut i strejk. Deras krav var att lönerna skulle ligga på samma nivå som för de i Stockholm. Många av kakelarbetarna i Stockholmsområdet gick ut i sympatistrejk. De ansåg att de låga lönerna vid St Eriks Kakelfabrik påverkade deras egna löner i negativ riktning. Vid denna tid styrdes tillverkningen av disponent L.V.F. Öberg (död 1901).
Anders Sjöstedt
År 1907 bildar Anders Sjöstedt och Abel Bergman S:t Eriks Lervarufabriker och under sensommaren 1909 tillverkas de första prydnadsföremålen. Fabriken rönte stor uppmärksamhet vid Konstutställningen i Stockholm i december 1909, vilket resulterade i att Nordiska Kompaniet köpte upp hela fabrikslagret. Företagets produkter i form av urnor, vaser, blomster- och prydnadsskålar etc. blev så populära att återförsäljare i vissa städer såg till att skaffa sig ensamrätt till försäljning av St Eriks prydnadsföremål.
År 1924 öppnar de kontor på Drottninggatan 58 i Stockholm tillsammans med Kakelugnsmakare C.J. Tillman. 1925 upphör kakelugnstillverkningen och två år senare 1927, lämnar St Erik Lervarufabriker kontoret i Stockholm. Tillman finns kvar på samma adress även efter 1927. 12 år senare 1937, säljs fabriken till Upsala Ekeby. Upsala Ekebys fabriksledning beslutar därefter att flytta en del av tillverkningen till Upsala Ekebys fabrik och bara låta kakel- och tegeltillverkning fortsätta vid St. Eriksfabriken. 
1962 rivs St. Eriks Lervarufabrik varefter en ny fabrik med liknande namn byggs på annan tomt. Den fabriken byter namn flera gånger, från St. Eriks Fabriker till AB St. Eriks Betong, St. Eriks AB och Swerock St. Eriks, det senare ett namn som används än i dag. 
Personer vid fabriken

Ankarsvärd-Gr, Märta Johansson, Helge Leveau, Johan Palm, Torsten Sundström, Harriet
1915-1926 1910-talet 1890-talet 1920-talet 1920-talet
Boberg, Sven Johansson, Karl Johan Lundgren, Tyra Persson Hjelm, Hilma Thomson, Anna-Lisa
1908-1913 ca 1890-1910 talet 1920-talet 1909 1928-1933
Edman, Stina Johansson, Lisa Lönegren, Gertrud Rudholm, John Unonius, Aja
1930-talet 1910-20 talet 1932-1936 1880-talet 1930 ca
Haggård, Hildur Krogh, Henrik Obarius, Mimmi Sandberg, Aron Wibom, Maggie
1920-1936 1920-talet ca 1900- 1920-talet 1930-talet
Jancke Björk, Eva Lagerman-Heil, Ella Ollers, Edvin Stiberg, Inga Österberg, Agda
1921-1925 1930-talet 1924-1927 1920-talet 1910-talet
Jenny Bellander
Foto: Upplandsmuseet
Bellander, Jenny Cornelia, f. Lundberg i Kristinehamn den 22 september 1886, dotter till Anders Fredrik Andersson Lundberg och Kajsa Lisa Andersdotter. Jenny var anställd som keramiker och porslinsmålerska på S:t Eriks Lervarufabriker under 1910-1930 talet. Hon avled i Enskede den 8 april 1956. Ingen känd signatur.
Fant, Erik Johan, arkitekt född den 10 augusti 1889, son till fängelsedirektören Erik Fridolf Laurentius Fant och Emmy Charlotta Wennerström, från 1928 gift med målarinnan Stina Nordwall. Erik Fant är utbildad vid Högre Realläroverket och Tekniska högskolan i Stockholm med arkitektexamen 1912. Han arbetade främst med restaurering av kyrkor, slott och herrgårdar. Några arbeten för S:t Eriks Lervarufabriker under tidigt 1900-tal. Eget arkitektkontor i Stockholm perioden 1918-25 tillsammans med Sigurd Curman. Erik Fant avled i Stockholm den 12 april 1954.
Julius, Arvid August, konstnär och författare, född i Stockholm den 30 juli 1881, son till grosshandlare August Julius och Staffie Scharfenberg. Studentexamen 1902, fil.lic. 1924, fil. doktor 1926. Vid Uppsala Universitetsmuseum 1911-22, rådgivare vid S:t Eriks Lervarufabriker och Upsala Ekeby under samma period. Författare till flera böcker, bl.a "Om Ryor" 1923, "Våra Högtider" 1925 o.s.v. Arvid avled i Uppsala den 17 november 1963.
Mohammar, Anders Vidar, keramiker och skulptör, född i Östersund den 29 oktober 1912, son till trävaruhandlare Lars Martin Mohammar och Benedicta Persson. Mohammar studerade vid Tekniska Skolan 1933-34 samt i Paris 1948-49 och arbetade för St. Eriks Lervarufabriker under 1930-40 talet. Han är mest känd för sina väggmasker och porträttbyster av bl.a. Gösta Ekman och Thor Modéen. Arbetade i keramik och gips m.m. Död i Stockholm den 7 maj 1993.
Nilsson, Svante Edvin, medaljgravör född i Stockholm den 10 juni 1869, son till bokbindareänkan Edla Fredrika Nilsson. Svante började sin utbildning hos Adolf Lindberg redan som 13:åring, därefter vid Tekniska Skolan i Stockholm och hos Léon Duschamps, Henri Dubois och Paulin Tasset i Paris. Egen ateljé i Paris till 1915. Återvänder till Stockholm vid 1:a Världskrigets utbrott och är verksam där fram till sin död den 21 maj 1942. Han gjorde några reliefarbeten för S:t Eriks Lervarufabriker under 1920-talet.
Kakelplatta Ruben Nordström
Foto: Upplandsmuseet
Nordström, Ruben Andreas, keramiker och skulptör född i Uppsala den 17 februari 1886, son till Anders Teodor Nordström och Jenny Matilda Nyström, studier vid Tekniska Skolan, Altins Målarskola och Konstakademin. Anställd vid S:t Eriks Lervarufabriker under tidigt 1900-tal, en av de första att arbeta med nytto- och prydnadskeramik. Han avled i Stockholm den 8 april 1919, endast 33 år gammal.
Starup, Anders Vinslöf, disponent, född i Köpenhamn den 16 februari 1869, gift med Elvira Vilhelmina Pettersson (1876-1959). Anders började då fabriken gick under namnen Upsala Nya Kakelfabrik och S:t Eriks Kakelfabrik. Chef för S:t Eriks Lervarufabriker fram till 1920-talet. Han avled i Uppsala den 20 april 1929.
Starup, Kristian Winslöv, född i Uppsala den 23 september 1910, son till fabrikens chef Anders Starup och Elvira Pettersson, från 1939 gift med Ingrid Helena Wahlström (1910-2007). Kristian arbetade som modellör vid S:t Eriks Lervarufabriker i början av 1930-talet och är från den perioden mest känd för sina djurfigurer. Han blev jur.kand. i Uppsala 1935 och gjorde tingstjänstgöring i Gävle 1935-39. Kristian är även känd som målare och skämttecknare för veckopressen. Han har deltagit vid utställningar i Svängsta och Karlskrona. Kristian avled i Karlskrona den 19 augusti 1996.
Exempel på föremål, stämplar och etiketter

Figurin av Greta Runeborg, keramikskylt S:t Erik samt vas av Lisa Johansson.  Bildkälla: Upplandsmuseet
1907 - -1925 -1925 -1925 1925-1929
1925-1929 1929-1937 1929-1937 1929-1937 1929-1937
1929-1937 1929-1937 1929-1937 1929-1937 1929-1937

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012