Svedala Kärl- och Kakelugnsfabrik 1868-1914

Anders August Liljequist, född i Jönköping den 19 januari 1846, startar sin bana som kruk- och kakelugnsmakare 1868 då han i Elinedal strax utanför Svedala grundar sin kakelfabrik. August är redan från början framgångsrik och behöver snart utvidga verksamheten. 1877 sålde han därför sina ugnar och maskiner för att starta om inne i samhället Svedala och det var först efter flytten fabriken kom att heta Svedala Kärl- och Kakelugnsfabrik. En stor del av tillverkningen bestod av kakelplattor och andra delar till Kakelugnar som sedan levererades till stora delar av Skåne. Det förekom också tillverkning av hushållsföremål som t.ex. skålar, krus, burkar och mjölkfat. August Liljequist avlider i Svedala den 6 juli 1914 och i samband med Augusts död läggs fabriken ner.

Exempel på signaturer från Svedala Kärl och Kakelugnsfabrik
Djupstämpel August Liljequist Djupstämpel
Aug. Liljequist 1912 Aug. Liljequist 1912

Bilder: Per Åke Olsson

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012