AB Syco 1945-1949 / Syco Keramik 1949-1961 / Nya Syco 1961-1968

I november 1945 startar Norrmannen Arnold Wiig (1924-1990) företaget AB Syco i Cannings magasin på Torskholmen i Strömstad. Produktionen bestod inledningsvis endast av "Krukan som andas", en artikel som kom att bli synonymt med namnet Syco. Krukan sålde bra och gjordes i många olika storlekar och modeller. 
1949 utökades sortimentet till att även omfatta prydnadsföremål, brukskeramik och leksaker i plåt. Fr.o.m. detta år gick också all tillverkning under namnet Syco Keramik. 1951 flyttas tillverkningen till nya lokaler och sortimentet utökas ännu en gång. Nu till att även omfatta tillverkning och gravering av valsar för tapetfabriker, pappersbruk och plastfabriker. Produktionen pågår sedan i ytterligare 10 år innan företaget begärs i konkurs. 
1961 köper Åke Jaking (f. Johansson) konkursboet efter Syco Keramik. Fabriken byter namn till Nya Syco och tillverkningen återupptas. Under Jakings ledning får fabriken ett ordentligt lyft. De hade ca 1000 olika modeller i sitt produktprogram och sålde en stor del av det de producerade på export, bl.a. till Tyskland och England. Leran som användes vid tillverkningen importerades från England.
Strömstads kommun som ägde både mark och fabriksbyggnad, fick några år senare en begäran om att sälja fastigheten till räknemaskinstillverkaren Original Odhner. Detta var inget större problem för Jaking. Sycos lokaler hade vid denna tid blivit för små för expansion, därför beslutar han sig för att bygga en helt ny fabrik. Den nya fabriken skulle naturligtvis bli den modernaste i hela Europa.
Emellertid uppstår problem med bygget då marken måste pålas mycket mer än beräknat. Bygget blir försenat och produktionen står still. Jaking sliter dag och natt för att lösa problemen, trots att han vid denna tid är sjuklig. Men hans ansträngningar visar sig vara otillräckliga och han tvingas därför permittera sin personal. Detta leder till att kunderna inte får sina beställningar och likviditeten rinner ur företaget.
Trots stora förseningar och de problem som bygget orsakat, lyckas Jaking ändå rädda företaget. Produktionen återupptas och allt normaliseras. Jaking är dock sjuklig och under andra halvåret 1967 sprids rykten om att företaget kan komma att läggas ner eller säljas. Dessa rykten skall visa sig sanna och i december 1967 kommer så nyheten om fabrikens försäljning till direktör Åke Orrvik.
Åke Orrvik (1919-2003), direktör bördig från Vintrosa i Närke, är vid denna tid bosatt och verksam i Oslo. Han äger sedan tidigare en tubfabrik i Kungsör och kommer att flytta till Strömstad där han fr.o.m. den 1 februari 1968 ämnar överta Sycofabriken. Detta är naturligtvis en lättnad för de ca 70 anställda. Orrvik låter också meddela att ytterligare utvidgning av fabriken kommer att ske. För att klara detta söker han och beviljas kommunala bidrag, samtidigt låter han minska personalstyrkan från 70 till 40 personer.
Trots storslagna idéer och kommunal hjälp klarar inte Orrvik sina ekonomiska åtaganden. Förutom skulden till Jaking drar han även på sig stora skatteskulder. Under stor vånda tvingas därför Jaking begära Nya Syco i konkurs. Konkursansökan lämnas in till Norrvikens Häradsrätt under sensommaren 1968 och därmed är också de 40 kvarvarande utan arbete. Hela varulagret värderat till ca 700.000 kr, säljs därefter ut via Sycobutiker i Smögen, Lysekil, Fjällbacka och Strömstad.
Åke Jaking
Åke Roland Jaking föddes i Borås den 21 november 1923. Han drev Nya Syco under åren 1961-1968 och arbetade därefter som mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Trollhättan. Åke gifte sig med Edit Dagmar (f. 1921) i november 1944 och paret firade sitt Guldbröllop 1994. Sex år senare den 13 juli år 2000 gick Edit Dagmar bort. Åke avled i Trollhättan den 2 november 2007, 84 år gammal.

Några av de personer som fanns vid fabriken 
Agersand, Maj-Lis Alberius, Olle Englund, Emil Jacobs, Siv Jaking, Åke Johansen, Knud
1960-talet 1957-1965 1950 talet 1950-1960 talet 1961-1968 1956-1960 talet
Karlsson, Bruno Karlsson, Ragnar Lundh, Gerda Nylund, Anita Orrvik, Åke Petersson, Lillemor
1962-1965 ca 1945-1951 1950-1960 talet 1965-1967 1968-1969 1960-talet
Schiöler, Joyous Säfström, Fred Wiig, Arnold  Östling, Sven . .
1950-1960 talet 1945-1950 talet 1945-1961 1968-1969 . .

Den första företagsloggan

Textunderlag: Christina Jaking, dotter till Åke Jaking, samt artiklar publicerade under åren 1945-1969

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012