Tällbergs, Orsa och Leksands Krukmakerier
Keramikern och krukmakaren Folke Billander (1904-1985) flyttar fån Uppsala till Örebro där han under andra halvan av 1950-talet startar en mindre keramikverkstad - Forma-Keramik. Till sin hjälp hade han senare sonen Leif Billander (1928-2006) och dennes hustru Greta. 1961 lämnar Leif och Greta Örebro för att flytta till Tällberg i Dalarna där de grundar företaget Tällbergs Keramik. Folke blir troligtvis kvar i Örebro under ytterligare några år innan han återvänder till Uppsala.
Stengodsvas Orsa Keramik
Godisburk från Tällbergs
Inledningsvis bestod produktionen i Tällberg av bruks- och nyttoföremål i lergods, oftast med ristad blomdekor, men på 1980-talet övergick de mer och mer till stengods. 
1977 startade Leif och Gretas son Bo Billander eget krukmakeri i Orsa, Orsa Keramik, samtidigt gick han som krukmakarelärling hos föräldrarna i Tällberg. I Orsa tillverkades främst bruks- och nyttoföremål i stengods. 1987 är det dags för generationsskifte i Tällberg. Bo lägger då ner sin keramikverkstad i Orsa och tar tillsammans med brodern Håkan över sina föräldrarnas företag i Tällberg.

Håkan och Bo Billander fortsätter driften av Tällbergs Keramik fram 1997. Då lämnar Håkan verkstaden och startar istället sitt eget Leksands Krukmakeri tillsammans med hustrun Lena. I Tällberg fortsätter Bo som ensam ägare till företaget.

Leksands Krukmakeri. Foto: Staffan Kvist

Vid Leksands Krukmakeri tillverkas bruksföremål i glaserat stengods. Håkan står för drejning och formgivning medan Lena glaserar, dekorerar och bränner. Försäljning sker direkt via hemsidan eller vid verkstaden efter ök. Några av keramikerna som arbetar eller har arbetat i Tällberg: Leif Billander (LB), Greta Billander (GB), Bo Billander (BB) och Håkan Billander (HB), drejaren Anders Billander (AB) samt dekoratörena Karin Lindberg (KL) och Anna-Karin Hedlund (AK). I Orsa arbetade Håkan Billander och i Leksand Håkan och Lena Billander.
Vid framförallt Tällbergs Keramik har stämplarna och signaturerna varierat genom åren. De har varit runda, ristade, djupstämplade eller i form av olika etiketter. Här nedan finns endast några få exempel på hur föremålen märktes.
Leksands Krukmakeri Tällberg - Greta B. Orsa - Håkan B.
Tällbergs Keramik
Orsa Keramik
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012