DECO - Torekov Keramik 1955-2008
Figurer av Kurt Nilsson
År 1955 startade Gunnar Andersson och Allan Möllerström DECO Bosättnings AB i Helsingborg. 1967 anställs Rosa Ljung och hennes välkända design gav företaget ett ordentligt lyft. Rosa slutar vid Deco 1973, men hennes föremål kom att tillverkas under lång tid därefter. 1974 startar Deco ytterligare en fabrik i Torekov och 1985 flyttas all tillverkning till den nya fabriken. 1988 övertar Stefan Andersson och Conny Petersson företaget.
Vid Deco och Torekov tillverkades nytto- och prydnadsföremål som bl.a. John Bauer-Troll, hästar, katter och duvor m.m. efter design Rosa Ljung. De blev även kända för sin servis "Asymmetri".
Vid Torekov gjorde även Legoarbeten åt Höganäs Keramik, men när Höganäs flyttade sin tillverkning till Thailand, drabbades Torekov av stora ekonomiska bekymmer vilket ledde till konkurs 2008.
Ljung, Hedvig Rosa Alexandra, keramiker och formgivare, född i Göteborg den 28 jauari 1917, fick sin utbildning vid Valands Konstskola i Göteborg. Från 1938 gift med Per Gustaf Arne Ljung och bosatt i Helsingborg där hon också har sin egen ateljé. Anställd som formgivare på Deco i Helsingborg perioden 1967-73. Rosa avlider i Höganäs den 23 juli 1983.
Övriga personer vid företaget före 1988: Ägare Gunnar Andersson och Allan Möllerström. Konstnärer: Allan Möllerström, Karl J Svensson, Ragnar "Geo" Wide, Sussi, Kurt Nilsson, Ulla Skogh, Henry Hallberg, Ketty Jacobsson, Mari Simmulsson, Margo Barolo, E Jarup, Gun T, Calle Blom, Katarina Jacobsson, Christina Fiedler-Praestgaard, Bertil Johansson, Lars Pagefeldt, Cilla Adlercreutz, Robert och Richard Nilsson.
Personer vid företaget efter 1988: VD Stefan Andersson, Produktionschef Conny Pettersson, Gjutare Daniel Petersson, Modellör/Formgivare Krister Gustavsson, Pustare och Ugnssättare Börje Jansson. 
Exempel på föremål, stämplar och etiketter

Christina Praestgaard Rosa Ljung Henry Hallberg Kurt Nilsson Ulla Skogh
E. Jarup
Karl J Svensson Kurt Nilsson Ketty Jacobsson B Johansson Etikett
Design Wide Fabriksstämpel Djupstämpel Stämpel Etikett
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012