Torsås Fajans 1888-
Bror Gustaf Johansson, krukmakare född i Torsås den 10 april 1863, grundar företaget Torsås Fajans i Sunelycke 1888. Den huvudsakliga produktionen bestod av kakelugnar och blomkrukor samt det berömda Pepparkakskruset. 1915 börjar yngste sonen Gunnar Brorsén (1901-1981) att arbeta i företaget och i mitten av 1920-talet tog han över verksamheten. 

Bror Gustaf avlider i Sunelycke den 15 december 1934 och tillverkningen av kakelugnar avstannar. Nu inleds istället en större satsning på blomkrukor. Blomkrukorna var tidigare utsatt för hård konkurrens men när andra världskriget bröt ut upphörde konkurrensen och krukorna gick genast lättare att sälja. Det var också under denna period de började tillverka det så välkända pepparkakskruset, en artikel som tillverkas ännu idag. Dessutom startades också tillverkning av "Tillingesparbössorna", mer om dessa längre ner på sidan.

På 1950-talet började försäljningen minska och detta ledde till att de flesta var tvungna att lämna fabriken.En liten produktion av hushållsgods kunde behållas men det var långt från fornstora dagar. I slutet av 1960-talet trappades verksamheten ner ytterligare och 1978 tog Gith Palmer över rörelsen. Tillverkningen är fortfarande igång i Gith Palmers regi men försäljningen sker nu direkt till kund vid krukmakeriet i Sunelycke utanför Torsås.

Personer: Bror Gustaf Johansson, Gunnar Brorsén, Gith Palmér. Förutom stämpeln till vänster, finns också ristade signaturer "Torsås", "Palmér", "Brorsén" och "EB" m.fl.

"Kopior" av Tillinge, Boda och Oskarshamnsföremål gjordes bl.a. i Torsås

Kontakt med Gith Palmér angående de kopior av Tillinge och Bodasparbössor som gjordes i Torsås visar att det finns ett samband mellan Torsås och Tillingefabrikerna. Hon berättar att på 1880-talet så fanns det lärlingar som arbetade både i Torsås, Tillinge och Bodafabrikerna och på så sätt har idéer och teknik vandrat runt mellan dessa fabriker. Sparbössorna som tillverkades i Torsås är kopior av föremål som gjordes i Boda och Tillinge. Dessutom är det klarlagt att tillverkningen av kopior startar i samband med att Tillinge och Bodafabriken upphör. Kopiorna är mindre än originalen och oftast gröna eller bruna i glasyren. Formarna till dessa sparbössor finns kvar och ligger i tryggt förvar hos Gith Palmér i Torsås.
Kopiorna från Torsås var endast etikettmärkta.
Kopia Original Kopia Original
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012