Fabrikerna i Vänge, Bredsjö och Fredriksdal 1755-1825
Historien om Vänge-Gustavsberg börjar redan 1755 då Anders Berggren tillsammans med Anders Ruth i Wånga Socken grundar Wånge Stenkärilsfabrique. Tillverkningen som främst bestod av hushålls- och prydnadsgods, målades av en herr Båt. Vid fabriken lider de redan från början av ekonomiska problem och detta leder några år senare till en ombildning av företaget. Fabriken får nytt namn och går därefter under namnet Quarnbergs Porcellains Bruk. I slutet av 1770-talet är de ekonomiska problemen så stora att Berggren inte kan fortsätta driften. Då tar O.F Rudbeck över tillverkningen och fortsätter driften under namnet Gustavsbergs Porcclainsbruk. Namnen på två av de anställda har hittas, det är porslinshandlare Modwig Gribbenfeld, hans hustru Catarina Löfgren och deras gemensamma dotter.
Det går trögt även för Rudbeck och tillverkningstakten är låg. I mitten av 1780-talet tar han hjälp av Henrik Sten från Mariebergs Porslinsfabrik och företaget får ett tillfälligt lyft. På 1790-talet flyttas tillverkningen till Bredsjö och fabriken går därefter under namnet Bredsjö Porcellains Bruk. Nu tar också Major Olof Petter Rothenburg Rudbeck över driften tillsammans med Kaptenen i Armfeltska Dalafrikåren Johan Fredrik von Zeipel. Andra personer knutna till bruket var Carl Segerblad och C.F. Heidensköld. Nämnas bör att von Zeipel även stod som ägare till Sölvesborgs Porslinsfabrik 1792-1798, samt Lingonbacka Pappersbruk i Uppland från 1799.
På sensommaren 1798 lämnar Major O.P.R. Rudbeck Bredsjö för att resa till Bornholm. Avsikten med resan var att köpa lera till fabriken i Bredsjö. Ingen vet riktigt vad som hände, men på Östersjön hamnar han troligtvis i svårt oväder och den 5 september samma år rapporteras han saknad och avliden. De övriga fortsätter driften av bruket fram till 1817 då tillverkningen läggs ner.
Bredsjö Säteri bestod av en herrgård med två flyglar, vackert belägen invid sjön och omgiven av en lövträdgård. Där fanns också porslinsbruket, 4 st torp, 100 tunnland brukbar mark samt 300 tunnland ängsmark. Allt detta såldes på auktion den 11 augusti 1817. De intresserade anmodades att bege sig till Rättmästare Tidlunds källare i Uppsala där auktionen skulle hållas. Det fanns inga inteckningar i fastigheten varvid auktionsförrättaren erbjöd "betalningsterminer efter köparens bekvämlighet". Högsta budgivare och ny ägare blir Thomas Bennet.
Bredsjö Säteri på tidigt 1900-tal
Under Thomas Bennets tid i Bredsjö förekommer ingen porslinstillverkning att tala om och efter bara två år som ägare säljer han egendomen till Göran Silverhielm. Silverhielm är fast besluten om att få fart på porslinstillverkningen igen, men saknar själv de grundläggande kunskaperna. Han vänder sig då till den tyskfödde Fredrik Rohde (1781-1840) som erbjuds komma till Bredsjö för att både överta tillverkningen och samtidigt modernisera fabriken. När Rohde anländer till Bredsjö 1821 får han veta att Silverhielm nyligen avlidit och att porslinstillverkningen lagts ner. 
Rohde som nu plötsligt blivit arbetslös, använde hela sitt sparkapital och köpte alla fabrikens sinventarier samt den tio tunnland stora fastigheten Fredriksdal. Tillverkningen av porslin skulle därmed återupptas på ny plats under namnet Fredriksdals Porslinsfabrik. Tyvärr visade det sig att det som fanns kvar av Rohdes sparkapital efter inköpet av Fredriksdal, inte var tillräckligt för att sätta igång någon tillverkning. För att lösa den ekonomiska situationen försöker han istället göra om bolaget till Aktiebolag, men även detta misslyckas. 
1825 besöks Rohde av grosshandlare Herman Öhman (1780-1847) som föreslår att Rohde ska flytta all utrustning till hans då nystartade porslinsfabrik i Gustafsberg. Rohde som egentligen inte har något val, följer Öhmans råd och därmed är historien om Vänge-, Quarnbergs-, Bredsjö- och Fredriksdals porslinsbruk till ända. Rohde återfinns därefter som verkmästare hos Öhman på Gustafsbergs Porslinsfabrik, liksom de keramiska traditionerna från de tidigare nämnda fabrikerna.
Namn förknippade med ovanstående fabriker. Anders Berggren, Båt, Anders Ruth, O.F Rudbeck, Major O.P.R. Rudbeck, Henrik Sten, Johan Fredrik von Zeipel, Brukspatron Erik Eriksson, Carl Cederblad, Fredrik Rohde, Göran Silverhielm, Carl Erik Löfström, Carl Petter Löfström, Johan Ullström, Carl Forsling, C.F. Heidensköld, Hasselberg, Brogren och Israel Åkerblom. 
Ljusstake tillverkad vid Bredsjö Porslinsfabrik. Foto: Sören Eriksson Tallrik Bredsjö Porslinsfabrik. Bildkälla: Upplandsmuseet.
Det finns bara något enstaka föremål bevarat från fabrikerna i Vänge och Bredsjö, så möjligheten att hitta ett sådant måste betraktas som näst intill obefintligt. Vad gäller Fredriksdal så är det naturligtvis omöjligt med tanke på att det aldrig startades någon tillverkning där. Tallriken på bilden är kommer från Bredsjö Säteri och är tillverkad vid Bredsjö Porslinsfabrik. Originalformen finns fortfarande kvar på säteriet. 
Exempel på stämplar och signaturer

Fabriksmärke Fabriksmärke Fabriksmärke Fabriksmärke Åkerblom Del av ordet Bredsjö
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012