Vittinge Keramik 1919-1924
Ett tiotal konstnärer med Gabriel Burmeister i spetsen går samman 1919 och startar, genom inköp av Boksta Garveri i Vittinge utanför Uppsala, en experimentell keramikverkstad. De som arbetade vid företaget, var förutom fabrikens ledare Gabriel Burmeister även Edvin Ollers som skapade de kända Ollersfajanserna, Nils Emberg som ägnade sig åt det skulpturala, Ture Tideblad ägnade sig åt dekor och dekorationer samt keramiska belysningsarmaturer. Övriga som arbetade vid företaget var Jerk Werkmäster, Wilhelm Wieger, David Tägtström, Birgit Afselius, Harald Östergren och Upsala Ekebys glasyrmästare Lars-Erik Larsson m.fl. Tillverkningen som gick under namnet Grafiafajanser och såldes genom det av Burmeister grundade företaget "Svensk Konsthandel", bestod av skulpturer, vaser, skålar, urnor, armaturer och andra föremål, ofta med kraftigt framträdande mönster. 
Verkstadens livslängd blir relativt kort. Natten till den 5 april 1921 brinner byggnaden ned till grunden och detta skall ha berott på en korsslutning vid brännugnen. Försäkringen täckte dock en återuppbyggnad av verkstaden och tillverkningen kunde återupptas en tid senare. Men problemen fortsätter. Tre år senare 1924, försätts Vittinge Keramik i likvidation och all tillverkning upphör.
De flesta av konstnärerna hade andra uppdrag inom konst- och keramikindustrin. Gabriel Burmeister arbetade vid Upsala Ekeby 1921-22 och vid Bo Fajans 1922-24, Östergren vid Upsala Ekeby 1923-24. Glasyrmästare Lars Erik Larsson återvände till Upsala Ekeby för att något år senare förflyttas till Örebro Fajansfabrik. Jerk Werkmäster var upptagen med Hantverksutställningen i München 1922 och Göteborgsutställningen 1923. Edvin Ollers var den enda som då inte hade några andra uppdrag. Företagets korta livslängd gör att föremål från Vittinge är relativt sällsynta.
Exempel på föremål och signaturer från Vittinge Keramik

Föremålen från Vittinge signerades med ett "W", ett modellnummer samt ordet Vittinge i halvbåge.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012