Wallåkra Lerkärlsfabrik 1864-
I början av 1860-talet upptäcker grosshandlare John C. Billow från Göteborg och brukspatron Carl af Ekström från Stockholm stora fyndigheter av stenkol vid Bosarp, Wram och Wallåkra i Skåne. Området inmutas och snart startar de utvinning av stenkol på platsen med planer på export till andra länder, främst de nordiska. I Wallåkra byggs också en stenkärlsfabrik för tillverkning nytto- och hushållsföremål i lergods.
1866 uppstår emellertid en fejd mellan Billow/Ekström och Höganäsbolaget vilket leder till ett tillfälligt förbud mot stenkolsbrytning i området. Höganäsbolagets ledning menar att Billow och Ekström olovligen startat stenkolsbrytningen, en uppfattning som även delas av myndigheterna. Beslutet försätter Billow och Ekström i en mycket svår ekonomisk situation vilket leder till bolagets konkurs. I samband med konkursen lämnar Billow och Ekström Skåne för vidare äventyr i Stockholm. De är fortfarande ägare till marken i Bosarp, Wram och Wallåkra och får så småningom återuppta stenkolsbrytningen där.
År 1868 blev de kontaktade av Konsul Charles Braconier de Macarb i Franska Liege om bildandet av ett Franskt gruvbolag för brytning av stenkol och metall i Wälufs, Kropps, Raus, Östra Bosarps, Tomarps och W. Sallerups socknar. Dessutom skall fyndigheterna i Bosarp, Wram och Wallåkra ingå i bolaget likväl som 226 kolgruvedelar i Öslöf och Eslöfs socknar. I september 1869 upprättas kontraktet värt 80.000 francs, ett kontrakt som är tänkt att säkerställa ett framtida samarbete gällande metall och stenkolsbrytning i Skåne. Huvudkontoret placeras i Liege och under åren därefter så inmutas en mängd fyndigheter i såväl södra som mellersta Sverige.
1874 dör Ekström. Billow fortsätter då ensam men hans spekulationsaffärer med inmutningar av stenkolsfyndigheter i Skåne går inte speciellt bra. 1876 försätts han återigen i konkurs. Han hade visserligen 7 miljoner i marktillgångar men också 2 miljoner i förfallna skulder.
Quistofta Stenkärlsfabrik som herrarna Billow och Ekström grundade redan 1864 säljs under vintern 1868/69 till L.E. Krook. Krook byter namn på fabriken till Wallåkra Lerkärlsfabrik som några år senare ändras till Wallåkra Stenkärlsfabrik. Stenkärlsfabriken hade många ägare under de första 20-30 åren, så när Billow och Ekström lämnade över fabriken till Lars Erik Krook är det bara inledningen på en lång period av ägarbyten.
Lars Erik Krook står som ägare av fabriken fram till 1877, därefter säljer han verksamheten till Stationsinspektör Möllenberg. Möllenberg säljer i sin tur vidare till Måns Persson och Per Svensson 1883. Från år 1900 ägdes fabriken av Axel Månsson som till sin hjälp hade Adolf Andersson och från 1917 även drejaren Birger Larsson. När Månsson slutar 1928 tar Adolf Andersson över och fortsätter driften till sin död 1949.

Efter Adolf Anderssons död ägs fabriken av sönerna Arthur och Stig Andersson. De driver fabriken gemensamt fram till Stigs död 1976, därefter står Arthur som ensam ägare fram till 1978 då även han avlider. Åren 1950-76 hade de en stabil period, verksamheten gick bra och fabriken blev känd för sina produkter.
Annons från Wallåkra Lerkärls-Fabrik - Mars 1869
Stig och Arthur Anderssons efterträdare blir så småningom Egil Solberg från Etelhems Krukmakeri. Perioden 1980-82 är Solberg engagerad i både Etelhem och Wallåkra, men från 1982 endast i Wallåkra. Men den goda perioden är över och efter bröderna Andersson når inte fabriken samma höjder som tidigare. Egil Solberg dör i Wallåkra 1986.
Från början tillverkades saltglaserat stengods och blyglaserat lergods. I huvudsak bestod tillverkningen av hushålls- och förvaringskärl. Det har som tidigare nämnts funnits ett otal ägare av fabriken genom åren och från 2001 heter ägaren Åsa Orrmell. Än idag tillverkas krukor i stengods, men byggnaden används också som Krog.
Personer vid Wallåkra

Adlercreutz, Cilla Brosböl, Bente Johansson, Ulf Månsson, Axel Simonsson, Kristina
1960-1970 talet 1988-1991 1981-1982 1900-1928 Ingen uppgift
Andersson, Adolf Eckhardt, Ulrika Jönsson, Ulf Möllenberg Solberg, Egil 
1928-1949 1997-1999 1988-2001 1877-1883 1980-1986
Andersson, Arthur Ekström, Carl af Krook, Lars Erik Orrmell, Åsa Svensson, Per
1949-? 1864-1869 1869-1877 1988- 1883-1900
Andersson, Stig Holst, Otto Larsson, Birger Persson, Måns Willer, Lisbeth
1949-1976 Ingen uppgift 1917-1976 1883-1900 1988-
Billow, John C. Johansson, Mathias Larsson, Lars-Göran Scharp, Karin Åberg, Kristina Pyttan
1864-1869 1995- 1980-1981 1981-1982 1997-1999
Exempel på signaturer från Wallåkra

Wallåkrastämpeln
Rak eller rund stämpel
Wallåkra Ulf Johansson Karin Scharp
Artur Andersson Birger Larsson Bente Brosböl Lars-Göran Larsson
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012