Wickmans Kakelfabrik 1868-1942 
Wickmans Kakelfabrik. Bild: Upplandsmuseet. Foto: Mats Karlsson 1975.
Johan Petter Wickman, född i Tensta, Vattholma, Lena socken, Uppland den 11 februari 1832. Han hade tidigare arbetat i Gävle, på Kungsholms kakelfabrik i Stockholm, hos kakelugnsmakare Siggert Fastborg i Östersund och Nils Helldahl i samma stad. Hos förstnämnde kakelugnsmakare fick Wickman sitt gesällbrev och hos den sistnämnde sitt mästarbrev.
1868 grundar Johan Petter Wickman sin kakelfabrik i Tierp. Där tillverkas huvudsakligen kakelugnar och en mindre del nytto- och hushållsgods. Johan Petter drev fabriken fram till 1894 då den övertogs av sonen Carl Johan Wickman. I samband med sonens övertagande så flyttas tillverkningen till en ny byggnad på Gävlevägen 28 i Tierp. Även under Carl Johans ledning tillverkas i huvudsak kakelugnar.
På 1920-talet övergår ägandet till Carl Johans son Karl Gunnar Wickman. Han fortsätter tillverkningen av kakelugnar men ökar också tillverkningen av nytto- och hushållsgods, blomkrukor m.m. Tillverkningen upphör 1942 och 35 år senare 1975, rivs byggnaden. Personer vid företaget: Johan Petter Wickman, C.J. Wickman och Karl Gunnar Wickman.

Fat, syltkruka och blomkruka tillverkade vid Wickmans Kakelfabrik.   Bildkälla: Upplandsmuseet.

Mer information om Johan Petter Wickman finns på sidan om Jämtland

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012