OBS: Please note:

Vi svarar inte längre på e-post!

We no longer respond to emails!

Information om Signaturer.se
Signaturer.se är en privat hemsida om keramik och porslin. Den drivs helt ideellt och av personligt intresse. Här hittar du en kortfattad beskrivning om Svenska och Europeiska tillverkare, samt de stämplar och signaturer som användes och i viss mån fortfarande används, dessutom ett register med svenska namn- och bokstavssignaturer. Syftet med sidan har varit att göra en stor digital uppslagsbok om porslin och keramik. Den skall vara öppen för alla, gratis och reklamfri. Förhoppningsvis kan du med hjälp av sidan identifiera föremål utefter deras stämplar och signaturer och därigenom få information om vem som gjort det, hur gammalt det är o.s.v.

Informationskällor
När det handlar om personer, företag eller fabriker med verksamhet före år 1900, har artiklar i samtida dagstidningar varit den största källan till information. Dessa artiklar ligger nästan alltid närmast i tid och har visat sig vara den i särklass bästa källan, framförallt till det som aldrig når arkiven. När det handlar om verksamheter på 1900-talet kommer i första hand uppgifterna från upphovsmännen till företagen eller deras efterlevande, detta kompletterat med artiklar i dags- och veckotidningar utgivna under den aktuella tiden. Andra källor som använts är Allhems Svenskt Konstnärslexikon (främst vad gäller skulptörer), Vingedals bok om porslinsstämplar (bilder på stämplar), adresskalendrar (personuppgifter, adresser, annonser, platser och verksamhetstider), telefonkataloger (samma som adresskalendrarna), priskuranter (platser, personer, sortiment och verksamhetstid m.m). Naturligtvis har även stadsarkiv, hembygdsföreningar och museer varit till stor hjälp, liksom kunniga privatpersoner och samlare. Sammantaget har det med hjälp av dessa källor gått att lägga ett pussel som förhoppningsvis ger en hygglig bild av den eller de som dokumenteras. Materialet har i en del fall varit av sådan mångfald, att det skulle uppta en stor del av den aktuella delsidan bara att redogöra för dessa. Därför redovisas källorna endast på detta sätt. Det är på sin plats att rikta ett stort tack till alla Er som på ett eller annat sätt bidragit med hjälp och information som gör sidan till bättre dokument över vårt kulturarv när det gäller porslins- och keramiktillverkning i Sverige. Mer här!

Länkar till andra sidor
Vid några tillfällen har det kommit frågor om varför det inte finns några länkar till verksamma keramikers hemsidor i samband med att de finns dokumenterade här. Svaret är arbete! Signaturer.se består av mer än 1000 delsidor och skulle t.ex. hälften av dem innehålla en eller flera länkar till annan webbsida, så skulle det krävas flera timmars arbete dagligen för att kontrollera och reparera alla "trasiga" och icke fungerande länkar. Därför finns väldigt få länkar på signaturer.se.

Fel och brister
Det går inte att garantera att alla uppgifter på signaturer.se är till 100 % korrekta. När det gäller keramiker verksamma idag så bör tillförlitligheten vara god, speciellt med tanke på att det är de själva som i de flesta fallen lämnat uppgifterna. Men ju längre tillbaka i tiden man kommer, desto större risk för felaktigheter. Där får man lita till de uppgifter man fått från efterlevande barn och släktingar, släktforskare, samlare samt tidningar och dokument från den aktuella tiden. I dessa fall kan naturligtvis något fel smyga sig in. Som tur är så är det många som vill hjälpa till. Är det någon som hittar ett fel eller har ytterligare information som bör finnas med, så kommer det ofta ett mail om detta. Det innebär att information kan läggas till, att fel och brister kan avhjälpas fortlöpande och med tiden så kommer man sanningen närmare och närmare.

Under vilken period användes en viss stämpel?
En stämpel som t.ex. ska ha använts från 1910 till 1920 kan ha används både före 1910 och efter 1920. Det finns ingen regel som säger att en viss stämpel började användas kl. 07.00 den 1 januari ett visst år, för att kl. 24.00 den 31 december några år senare bytas ut mot en annan. Det föreligger självklart övergångsperioder och dessa kan sträcka sig över flera år ibland. Dessutom kunde gamla och "utgångna" stämplar användas av bekvämlighetsskäl bara för att de råkade ligga närmast till hands. De årtal som visas under respektive stämpel skall såleses betraktas som ungefärliga, inte exakta. Detta gäller även de årtal som anger när en viss dekor användes eller under vilka år en viss modell tillverkades.

Upphovsrätt bilder
De bilder som publiceras på signaturer.se ägs av signaturer.se eller är publicerade med tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Det är därför inte tillåtet att använda bilder från signaturer.se i andra sammanhang utan tillstånd. Hittar du en bild som du vill använda, så fråga först. De bilder som ägs av signaturer.se kan i de flesta fall få användas fritt i liknande samanhang, medan bilder där någon annan äger upphovsrätten inte kan medges utan dennes tillstånd. Därför är det viktigt att fråga först.

Övrigt
Signaturer.se har funnits på nätet sedan juni 2007. Antal unika besökare per vecka ligger på omkring 3500 st. (april 2023)

 

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2023