Arvika Keramik 1928-1956

Victor Axelsson, född i Arvika den 26 december 1883, reste till Amerika 1903 och startade där firman "Panama Pottery" i Sacramento, vilken han drev tillsammans med Johan Nilsson och Anders Andersson. År 1928 återvänder Victor till Anneborg utanför Arvika där han bygger sin egen keramikverkstad. Victor tillverkade mest traditionellt hushållsgods, men det blev också en hel del prydnads- och nyttoföremål.
Åke Warnstad, född i Älvros Jämtland den 13 oktober 1918, började arbeta som drejare hos Axelsson 1934. Åkes huvudsakliga uppgift var att dreja filbunkar, men det blev naturligtvis också en hel del annat med tiden. 1939 kommer även Gustaf Persman till krukmakeriet. Han föddes i Arvika den 25 augusti 1908 och hade tidigare gått som lärling hos Riborg Böving, innan han på 1930-talet byggde en egen verkstad i Hurra utanför Arvika.
Förutom Victor, Åke och Gustaf, arbetade även Gottfrid Karlsson och bröderna Theodor, Boris, Freddy, Walter och Tore Lomarker vid verkstaden, dessutom en krukmakare vid namn Olsson. I oktober 1946 avlider Victor Axelsson. Fastigheten med tillhörande verkstad säljs på auktion och köps av Åke Warnstad som tillsammans med Gustaf Persman beslutar fortsätta driften under namnet Arvika Keramik. De tre bröderna Theodor, Boris och Tore Lomarker flyttar till Kil norr om Karlstad och öppnar eget.
Warnstad och Persman drev verksamheten tillsammans fram till 1956 då det gamla krukmakeriet läggs ner. Åke köpte Ragnar Anderssons verkstad och fortsatte ensam fram till 1979 då han gick i pension. Persman byggde också en egen verkstad som han drev fram till sin pension 1975. Både Warnstad och Persman stannade kvar i Arvika resten av sina liv. Åke avled den 26 september 2006 och Persman den 2 november 1992.
Personer: Victor Axelsson, Åke Warnstad, Gustaf Persman, Gottfrid Karlsson, bröderna Theodor, Boris och Tore Lomarker samt signaturen Olson.
Gottfrid Karlsson dekorerar skålar
Exempel på föremål och signaturer från Arvika Keramik

Skål med mönster av Åke Warnstad. Foto: Staffan Kvist
Victor Axelsson Åke Warnstad Åke Warnstad Gottfrid Karlsson Gustav Persman Gustav Persman Persman Warnstad
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012